Wi-Fi’s säkerhetsprotokoll, WPA2 knäckt med #KRACK. Vad händer nu?

Senare idag kommer det hållas en presskonferens om vilka brister man hittat i WPA2 dvs det säkerhetsprotkoll som de flesta trådlösa förbindelser använder sig av idag.

Nedanstående länk beskriver ganska väl vad det egentligen innebär och vilka risker som finns. Länken är på engelska.

WPA2: Broken with KRACK. What now?

Social tagging: > >

Leave a Reply