Tel: +46 709 666 997
Email: juha.jurvanen@jufcorp.com
MolntjänsterIT Säkerhet, IT drift, IT ProjektIT drift, serrverdrift

Molntjänster

Konsulting kring moilntjänster, utvärdering, implementationer och projekt

Read More

IT Säkerhet, IT drift, IT Projekt

Frågor kring IT säkerhet, IT drift,

Read More

IT drift, serrverdrift

IT drift av servrar, infrastruktur, applikationsdrift

Read More

#infosec Over 3.1 Million bruteforce attacks against #windowsserver #msexhange #Sharepoint #remotedesktop #Citrix blocked by #Syspeace

Intrusion prevention for Windows servers by Syspeace.

Read More →

#Syspeace stops due to license server inaccessable on #Windows Server 2003 #infosec

Syspeace service stops due to license server not reachable / inaccessibility on Windows Server 2003 We’ll actually update the troubleshooting section with info for Windows 2003 Servers but here’s why […]

Read More →

#infosec Is there a need for intrusion prevention for Windows Servers like #Syspeace?

What is a brute force attack or dictionary attack really and how would Syspeace help? Essentially it is someone who is trying to guess the right combination of username and […]

Read More →

Block intrusion attempts against #windowsserver with Syspeace

http://www.syspeace.com/syspeace-protection/

Read More →

#infosec Syspeace website and licensing server maintenance

Today ( 30th of June 2014) ,we’ll be doing some maintenance on the Syspeace website and backend systems so there will be shorter periods of time when the systems can’t […]

Read More →

#infosec #Syspeace has blocked over 3 Million #bruteforce attacks

More than 3 Million #bruteforce attacks blocked against #windowsserver #msexhange #Sharepoint #remotedesktop

Read More →

#infosec #security About using #Syspeace against #DDoS attacks for #sysadmin

Syspeace is brute force prevention for Windows servers but can it help you against for instance a DDoS attack ?

Read More →
Molntjänster – publika, privata ?

MOLNTJÄNSTER Molnet och alla dess möjligheter är fantastiska och oanade. Molntjänster är tveklöst framtidens IT. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom alla aspekter av vad det innebär att […]

Read More
IT säkerhetsfrågor , intrångssäkerhet, incident management

Kommunikation, förbindelser och nätverk Fast förbindelse eller ADSL eller annat som 3G / 4G och vilka är konsekvenserna? Frame relay ? Hastighet och ska det vara synkront eller asynkront för […]

Read More
Backup, restore, återstartsplanering, kontinuitetsplanering och backupövervakning

Hur tas era backuper ? Finns det relevant dokumentation? Har ni en DRP (Disaster Recovery Plan) dvs en återstartsplanering och testat restore ? Har ni även en kontinuitetsplanering på plats […]

Read More
Infrastruktur , serverdrift , övervakning och planering

Infrastruktur, applikationsdrift och serverdrift är väldigt bekanta områden .Att drifta blandade miljöer med Windows Servrar, Linux, Novell Netware är något jag har gjort länge och på både små och stora […]

Read More
Om Juha Jurvanen

 Juha Jurvanen – IT konsult inom backup restore, serverdrift och molntjänster , IT säkerhet som t.ex. Syspeace , backup/restore, Disaster Recovery och IT drift Jag har arbetat som backup / […]

Read More