Tel: +46 709 666 997
Email: juha.jurvanen@jufcorp.com
MolntjänsterIT Säkerhet, IT drift, IT ProjektIT drift, serrverdrift

Molntjänster

Konsulting kring moilntjänster, utvärdering, implementationer och projekt

Read More

IT Säkerhet, IT drift, IT Projekt

Frågor kring IT säkerhet, IT drift,

Read More

IT drift, serrverdrift

IT drift av servrar, infrastruktur, applikationsdrift

Read More

Securing your datacenter – Physical aspects

securing datacenter

This is a post in securing some of the physical aspects of a datacenter

Read More →

Skydda FTP Server från lösenordsattacker

Om att Skydda FTP Server som FileZilal eller Microsoft IIS FTP med hjäpl av Syspeace mot lösenordsatatcker.

Read More →

Kopiera och exportera Syspeace inställningar för en ny installation

Syspeace export Syspeace har en inbyggd funktrion för att kopiera och flytta eller duplicera installationer mellan servrar då man som systemadministratör ofta vill använda ungefär samma inställningar och slippa krånga […]

Read More →

Hitta, exportera och spåra inloggningar i Windows

De inbyggda mekanismerna i Windows gör att skapandet av rapporter och information om inloggningar är för komplicerat och tidskrävande. Med Syspeace Access Report kan man enkelt skapa underlag att ge VD eller kund,

Read More →

IP adressen saknas i login event 4625 och 529 i Windows Server

Syspeace är ett HIPS (Host Intrusion Prevention System) som övervakar misslyckade inloggningar på Windows-servrar
Ibland loggas dock inte IP adressen med händelsen (login event id 4625 eller login event id 529 och några andra säkerhetshändelser som vi övervakar) vilket gör att Syspeace inte kan blockera källan p.g.a IP-adress saknas. Fältet är helt enkelt tomt ..

Read More →

Troubleshooting Syspeace

  <h2>From the  Troubleshooting Syspeace manual and a few new added entries   </h2> So, as a general troubleshooting Syspeace  tip , check how your firewall is enabled and verify that […]

Read More →

#msexchange Brute force attacks prevention on #Webmail #OWA with #Syspeace #hacking #security

Preventing brute force attacks against Microsoft Exchange Server and OWA Webmail If you’re running Microsoft Exchange Server your also quite likely to have the Microsoft Exchange OWA (Webmail) interface up […]

Read More →

#infosec How to block an ongoing dictionary attack / brute force attack against Windows Servers, #MSexchange and more

Syspeace website How to block an intrusion attack against Windows Servers for free If your server or datacenter is targeted by a brute force attack a.k.a dicttionary attacks , it […]

Read More →

How to battle slowgrind #bruteforce attacks against #msexchange #windows server #remotedesktop #sharepoint with #Syspeace

Syspeace automatically blocks attacks that occur according to the rules. The default rule is that if an intruder fails to login more than 5 times within 30 minutes, the intruders […]

Read More →
Molntjänster – publika, privata ?

MOLNTJÄNSTER Molnet och alla dess möjligheter är fantastiska och oanade. Molntjänster är tveklöst framtidens IT. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom alla aspekter av vad det innebär att […]

Read More
IT säkerhetsfrågor , intrångssäkerhet, incident management

Kommunikation, förbindelser och nätverk Fast förbindelse eller ADSL eller annat som 3G / 4G och vilka är konsekvenserna? Frame relay ? Hastighet och ska det vara synkront eller asynkront för […]

Read More
Backup, restore, återstartsplanering, kontinuitetsplanering och backupövervakning

Hur tas era backuper ? Finns det relevant dokumentation? Har ni en DRP (Disaster Recovery Plan) dvs en återstartsplanering och testat restore ? Har ni även en kontinuitetsplanering på plats […]

Read More
Infrastruktur , serverdrift , övervakning och planering

Infrastruktur, applikationsdrift och serverdrift är väldigt bekanta områden .Att drifta blandade miljöer med Windows Servrar, Linux, Novell Netware är något jag har gjort länge och på både små och stora […]

Read More
Om Juha Jurvanen

 Juha Jurvanen – IT konsult inom backup restore, serverdrift och molntjänster , IT säkerhet som t.ex. Syspeace , backup/restore, Disaster Recovery och IT drift Jag har arbetat som backup / […]

Read More