Tel: +46 709 666 997
Email: juha.jurvanen@jufcorp.com
MolntjänsterIT Säkerhet, IT drift, IT ProjektIT drift, serrverdrift

Molntjänster

Konsulting kring moilntjänster, utvärdering, implementationer och projekt

Read More

IT Säkerhet, IT drift, IT Projekt

Frågor kring IT säkerhet, IT drift,

Read More

IT drift, serrverdrift

IT drift av servrar, infrastruktur, applikationsdrift

Read More

Säkerhet på Windows Server – uppdaterad

IT konsult backuper, It konsult säkerhet, IT konsult syspeace, IT konsult återstartsplaner, It konsult Active Directory

Grundläggande säkerhet på Windows server – med lite nya länkar osv Det här inlägget är tänkt som en slags grundläggande “checklista” när man sätter upp säkerhet på Windows Server vid […]

Read More →

A new brute force protection platform – Are you up for it ?

IT konsult backuper, It konsult säkerhet, IT konsult syspeace, IT konsult återstartsplaner, It konsult Active Directory
Read More →

Securing your datacenter – Physical aspects

securing datacenter

This is a post in securing some of the physical aspects of a datacenter

Read More →

Syspeace rapport – Exchange Server attackerad över 400 gånger på några timmar

Att göra en server nåbar över Internet , oavsett vad den gör, kommer per automatik att att göra den till måltavla för olika typer av intrångsförsök. Det finns många olika […]

Read More →

Grundläggande säkerhet på Windows server

It konsult, IT säkerhet, backupwer , syspeace

Artikel om grundläggande säkerhet på Windows server och kringliggande frågor om vad man ska tänka på som miminum.

Read More →

How to battle slowgrind #bruteforce attacks against #msexchange #windows server #remotedesktop #sharepoint with #Syspeace

Syspeace automatically blocks attacks that occur according to the rules. The default rule is that if an intruder fails to login more than 5 times within 30 minutes, the intruders […]

Read More →

#infosec Is there a need for intrusion prevention for Windows Servers like #Syspeace?

What is a brute force attack or dictionary attack really and how would Syspeace help? Essentially it is someone who is trying to guess the right combination of username and […]

Read More →

Block intrusion attempts against #windowsserver with Syspeace

http://www.syspeace.com/syspeace-protection/

Read More →

Syspeace for internal brute force protection on Windows Servers

After installing Syspeace , the tech guys started getting notifications that their Exchange Server was trying to login to another server and it was rejected. There was no reason for […]

Read More →

Syspeace 2.3.0 released today – improved support for SQL Server on Windows Server 2003

We’re proud to annonuce the next release of Syspeace today! For more details, please refer to http://www.syspeace.com/free-download/version-info/syspeace-230/ Provides Windows Server 2003 support for SQL Server-based blocking, a better interface for […]

Read More →
Molntjänster – publika, privata ?

MOLNTJÄNSTER Molnet och alla dess möjligheter är fantastiska och oanade. Molntjänster är tveklöst framtidens IT. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom alla aspekter av vad det innebär att […]

Read More
IT säkerhetsfrågor , intrångssäkerhet, incident management

Kommunikation, förbindelser och nätverk Fast förbindelse eller ADSL eller annat som 3G / 4G och vilka är konsekvenserna? Frame relay ? Hastighet och ska det vara synkront eller asynkront för […]

Read More
Backup, restore, återstartsplanering, kontinuitetsplanering och backupövervakning

Hur tas era backuper ? Finns det relevant dokumentation? Har ni en DRP (Disaster Recovery Plan) dvs en återstartsplanering och testat restore ? Har ni även en kontinuitetsplanering på plats […]

Read More
Infrastruktur , serverdrift , övervakning och planering

Infrastruktur, applikationsdrift och serverdrift är väldigt bekanta områden .Att drifta blandade miljöer med Windows Servrar, Linux, Novell Netware är något jag har gjort länge och på både små och stora […]

Read More
Om Juha Jurvanen

 Juha Jurvanen – IT konsult inom backup restore, serverdrift och molntjänster , IT säkerhet som t.ex. Syspeace , backup/restore, Disaster Recovery och IT drift Jag har arbetat som backup / […]

Read More