Archives for molntjänster för företag

End of life för Windows Server 2003 – Dags att migrera till nytt OS eller flytta till Molnet ?

End of life för Windows Server 2003 imorgon

konsult inom backup It säkerhet molntjänster återsartsplaner för IT

Imorgon är det sk Patch Tuesday dvs den dagen varje månad då Microsoft släpper olika uppdateringar för sina operativsystem.

Morgondagen är dock lite speciell då det är sista gången Microsoft släpper uppdateringar för just Windows Server 2003 familjen. Efter det kommer alltså inga nya säkerhetsuppdateringar att släppas och det är väldigt viktigt att vara medveten om.

För företag och föreningar som fortfarande använder någon variant av Windows Server 2003 familjen finns alltså en del saker att tänka på efter det.

Valen man står inför är att migrera till ett nyare operativsystem med allt vad det kan innebära som t.ex. inkompabiliktet med programvaror man kör. Oftast går det att lösa men kräver en del testande och tid att lägga ner på projektet för att vara säker på att verksamheten kan fortsätta utan överraskningar. Saker som länkar hos användare och olika pekar i filsystemen kan också ställa till en del trassel om man bara installerar upp en ny server i miljön.

Flytta till en plattformsoberoende molntjänst som Red Cloud ITs rCloud Office?

Ett annat alternativ är att t.ex. börja undersöka molntjänster dit man kan flytta sina applikationer som t.ex. Red Cloud ITs rCloud Office. Fördelar här är t.ex. att flytta sin Visma eller Pyramid och i ett slag göra den även åtkomlig från iPad, Android o.s.v men ändå ha säkerheten, backuper och generationshanteringar inbyggd till en fast kostnad per användare och månad.
Många CRM och affärssystem finns helt enkelt inte för MAC, Android , iPad osv men utvecklingen går alltmer åt BYOD dvs låt användarna själva bestämma vilket operativ eller plattform de vill använda. Då behövs lösningar som stöder att de kan komma åt affärssystemet o.s.v.

Oavsett bör man som företag se över sin IT miljö eftersom det helt enkelt över tid kommer bli alltmer osäkert att köra ett operativ som inte längre stöds. Hackers kommer att utnyttja vetskapen att ett tidigare oupptäckt säkerhetshål helt enkelt inte kommer att åtgärdas.

Det finns en del saker att göra under en övergångsperiod dock eftersom det ju kommer nya patchar imorgon.

Nedan är några punkter att tänka på

1. Se till at ha fungerande certifikat på all kommunkation till och från servern för att skydda er mot eventuell avlyssning och sk Man in the Middle attacker. Kom ihåg dock att bara installera ett SSL certifikat inte räcker, det behövs fler ingrepp i servern för att säkra upo den. Certifikatet i sig skyddar inte heller mot t.ex. skadlig kod eller intrångsförsök.

2. Se till att ha ett väl fungerande antivirus, t.ex. F Secures PSB lösning där man kan ta hjälp av tredje part att övervaka eventuella larm och använda dess Software Updater.

3. Ett automatiserat intrångsskydd för lösenorsdattacker med Syspeace. Det pågår väldigt mycket intrångsförsök i bakgruinden som man ofta är helt omedveten om.

4. Gå igenom vilka portar i brandväggar som är öppna och tänk igenom dem noggrannt. Vad behöver egentligen vara öppet ? Stän allt som inte uttryckligen måste vara öppet. Styr trafik korrekt.

5. En stark, tvingande lösenordspolicy för alla användare. MINST 8 tecken o.s.v.

6. Se till att alla program är uppdaterade, även Java och Flash o.s.v. om de körs på servern och den används som Terminal Server. Generellt sett så ska programvaror alltid vara uppdatrade till senaste versioner. Har ni en lite större miljö finns lösningar för att distribuera ut programvaror från centralt håll , även till era arbetsstationer, t.ex med PDQ Deploy eller via Group Policies.

7. Gå igenom alla fil och katalogrättigheter på servern och följ de rekommendationer som finns. Googla på uttryck som 2003 Server Hardening och läs igenom och testa att ni satt upp sakerna efter bästa rekommendationer.

8. Om ni kör t.ex. Windows Server 2003 SBS behövs en del eftertanke med hur er mail ska hanteras framöver. Det kan handla om stora mängder datat i en Exchange Server och kräva en del eftertanke med hur det ska migreras på bästa sett , antingen till en extern leverantör elelr till en ny mailserver,

9. Tänk igenom om servern behöver vara nåbar från Internet egentligen ? Finns det möjlighet att flytta Internet acessen till ett nyare operativ och låta åtkomst hanteras av den istället ? Är en VPN lösning smidigare eller finns det andra sätt att sköta extern åtkomst ? Det får ju inte vara för krångligt för användarna.

10. I sak har inte den här punkten med migrering av Windows Server 2003 att göra men kolla igenom backuperna kontinuerligt och tänk igenom hur ni kanske vill ha en arkivkopia av den gamla servern efter en migrering ? Hur ska den återläsas om det behövs ?

11. Fundera på vilken väg ni vill gå vad gäller er IT miljö. Till en extern molntjänst eller kanske dags bygga ett eget privat moln eller en hybrid ? Att flytta sina saker till en molntjänst kräver en del eftertanke och är kanske inte alls rätt väg för er.

Återanvända serverparken ?

Att uppgradera den befintliga serverparken kan vara den bästa lösningen för just er verksamhet. Troligen är det äldre servrar som körs om ni fortfarande använder Windows Server 2003 men de maskinerna kanske går att återanvända till andra saker (dvs först installera om / uppgradera dem till nyare operativ och sedan återanvända för t.ex. fillagring för arkivering , backup server, Terminal Server Access o.s.v.). I sammahanget ska naturligvis även virualisering av serverparken nämnas och även här finns flera vägar att gå t.ex. VMWare eller Hyper-V eller Xenserver.

Det finns inget självändamål i att kasta hårdvara bara för den är lite till åren och avskriven men ändå fungerar. Ofta kan den hårdvaran räcka till att byga en egen, intern molntjänst om man är orolig för att flytta sitt data till en molnleverantör.

Det finns många olika vägar att gå och det gäller tänka igenom att det blir rätt för just er verksamhet.

Oavsett väg ni väljer kan jag hjälpa er planera och implementera. För mer information, kontakta mig här

Säkerhet och flexibilitet i molntjänster hos Red Cloud IT

molntjänster för företag och föreningar

molntjänster för företag och föreningar

Säkerhet och flexibilitet i molntjänster hos Red Cloud IT

Red Cloud IT är en av Sveriges tidigaste molnleverantörer.
Vår syn på molntjänster är oerhört enkel.
Där ditt data finns ska också dina program finnas.
Du ska alltså kunna använda filerna direkt också. Inte bara lagra dem nånstans.
Det ska vara säkrat för intrångsförsök, övervakat vad gäller säkerhet, hanteras med antivirus, ha kontinuerliga backuper och generationshanteringar och ditt data ska finnas bara i Sverige.

Tillgång till hela program i molnet

Tänk t.ex. följande scenario. Du har en fil skapad i t.ex. Microsoft Excel och du har den på en USB sticka eller fått per mail, eller du kanske har den på DropBox och du behöver jobba i den.
Datorn du sitter vid (eller din iPad, Mac, Android ) har inte Excel installerat. Resultatet blir att du kan dubbelklicka på filen men du har inget program att öppna den med.
I praktiken kan du inte göra något innan du skaffat programmet till datorn nånstans ifrån,
Det är inte alltid man har med sin installationsmedia för Microsoft Office, licensnycklar eller ens har tid att leta efter dem.
Att skaffa ett abonnemang på Office 365 är kanske inte heller aktuellt.
Med RedCloudITs rCloud Office är det här redan löst.
Allt du behöver komma ihåg är din egen mailadress och ditt lösenord.
Programmen kör du hos oss, du kan lägga ditt data i vår molntjänst och använda det från andra enheter. Det är inte begränsat till om du vill använda en surfplatta eller en Windows dator eller en mobiltelefon.

Molntjänster är inte att bara dela filer

Vi är alltså inte bara en leverantör av fildelning eller molnlagring. Vi tycker att molntjänster ska vara mycket, mycket mer än så.
Att bara lagra filer är inte för oss. Vi vill du ska kunna använda dem också.
Även när din PC elller MAC inte är i närheten. Tänk att kunna låna en surfplatta, använda din iPhone/Android, grannens dator och ändå kunna jobba i dina Windowsprogram och ditt data utan att behöva oroa dig för om du lämnat viktigt data på den.
Var som helst ifrån.
Närsomhelst.
I exemplet ovan valde vi just Excel av den enkla anledningen att de flesta känner till det.
Vi har alltså hela Microsoft Office paketen tillgängliga för våra kunder men vårt fokus ligger egentligen inte i att leverera just Office paketet, vi tycker det finns många som gör det redan (även om vi var bland de första att göra det) och en del av dem gör det ganska bra också.
Många har ju dock redan en Office licens och behöver inte ha det igen.

Migrering till nya servrar från t.ex. Windows Server 2003

Vi tror att den verkliga affärsnyttan och driftsnyttan ligger i att kunna flytta andra program till oss och göra dem tillgängliga på flera plattformar och för flera personer som till exempel affärsprogram som Visma, Visma Förening eller iScala och löneprogram och tidsredovisning som Flex Lön och Flex Tid eller resebyråapplikationen Rebus eller .. ja … listan kan göras hur lång som helst.
Faktum är att många företag har idag en eller flera applikationer lokalt installerade och de finns bara tillgängliga för en användare och kan bara köras på kontoret.
I många fall har man också kanske en äldre server som står igång som har speciella program man behöver tillgång till.
Stödet för Windows Server 2003 upphör under sommaren 2015 så många företag står inför valet att investera i nya servrar och migrera sina program och data med alla kostnader och besvär det för med sig. För bara ett fåtal program?
Det här tyckte vi är onödigt och inte speciellt effektivt.
Med vår molntjänst hjälper vi företag och organisationer att flytta just en eller flera program ut till Molnet hos Red Cloud IT.
Ni slipper driften av den, ni slipper investera i nya servrar och hårdvara, licenser, vi gör dem tillgängliga för andra plattformar än vad de är gjorda för ( t.ex. #Android, #iPhone #MAC, #Linux ) och vi gör det utan magi eller tunga specialklienter och krångliga installationer.
Vi tror på enkelhet och expertis.

Molntjänster för ideella föreningar eller andra geografiskt spridda företag

Andra fördelar med våra molntjänster är t.ex. om ni är geografiskt spridda (väldigt vanligt med t.ex. ideella föreningar ) men ändå enkelt vill kunna dela era program ( t.ex Visma Förening ) och filer med varandra.
Tidigare behövde man skicka installationsmedia på posten och licenser o.s.v. och sedan dela filer via mail eller någon fildelningstjänst.
I bästa fall visste man vart data fanns, vem som hade tillgång till det och man visste var installationsmedia fanns samt eventuella licensnummer och installationskoder.
Med vår lösning behöver du inte tänka på de sakerna längre och du är alltid rätt licenserad, varken mer eller mindre än vad som behövs.
Med vårt sätt att jobba behöver man bara lägga till användare i rCloud och de har tillgång till just de program som ni vill och det data ni vill.
Data och program är skyddade bakom intrångsskydd med hjälp av Syspeace, data lagras bara i Sverige (inte ens antivirus och SPAM-tvätt går över tjänster i andra länder) och det finns kontinuerliga backuper, och allt data skyddas av vårt antivirus från Fsecure.
Skulle du råka radera filer eller skriva fel kan du väldigt enkelt ta tillbaka den från generationshanteringen själv genom ett enkelt högerklick utan att behöva kontakta någon tekniker eller support.
Här är en kort video på YouTube hur det kan se ut:
Såna här “småsaker” har vi tänkt på redan från början.
Vi har även stöd för att komma åt ditt data som en lokal enhet från din dator om du vill och vice versa dvs om du behöver kopiera data från rCloud till din enhet så fungerar det också och även vanlig copy paste.

Säkerheten i molntjänster

Vad gäller olika typer av säkerhetsaspekter tänkte vi nämna upp några här.
rCloudOffice skyddas mot intrångsförsök av Syspeace som vi skrivit väldigt mycket om.
Programmet blockerar, spårar och rapporterar vi alla lyckade och misslyckade inloggningsförsök.
Vi kan även få fram information om när, varifrån och hur ofta en användare (eller IP adress) eller misslyckats med inloggningar (eller lyckats för den delen, om det skulle behövas vid en rättslig tvist t.ex. vid en uppsägning ).
Vid intrångsförsök blockeras angriparens IP adress och vi kontaktar den användaren vars konto de försökte använda. Sedan får användaren ta ställning till vad vi ska göra med det (polisanmälan, spåra vidare o.s.v. ).
Det här innebär också att vi hjälper företag säkra sitt data även mot t.ex. uppsagd personal. När användaren slutat stoppar vi helt enkelt kontot och allt företagsdata är direkt skyddat. Skulle försök att nå data så loggas det och larmas hos oss per automatik och vi meddelar er.

Backup av data i molnet

Själva data backas upp kontinuerligt varje dygn till externa enheter i händelse av ett haveri och vi har inbyggd generationshantering på allt data.
Allt data finns endast i Sverige. Om vi expanderar till andra länder kommer vi att använda samma tankesätt där, dvs data ska endast finnas inom det landets gränser.

Skapa en egen molntjänst ?

För företag och organisationer som fortfarande känner oro inför att lägga ut sitt data hos andra leverantörer så hjälper vi gärna till med att bygga, sätta upp och drifta en egen privat molnlösning åt er hos er som t.ex. den är lösningen , baserat på de erfarenheter vi har av hur man ska bygga en säker och tillförlitlig molntjänst.

Kontakta mig

Att blanda molntjänster som rCloud Office och molnlagring som Dropbox

Att blanda molntjänster rCloud Office och molnlagring som Dropbox

Idag fick jag ett support samtal till helpdesk på Red Cloud IT.

Användaren hade valt att köra med Microsoft Word i rCloud Office men att öppna filen från DropBox och jobba med den.

Det som tyvärr hände var att hennes session bröts p.g.a nätverksfel hos dem och filen blev inte rätt sparad.
Användaren ringde och frågade om vi kunde ta tillbaka filen från våra backuper eller om det fanns sparat i generationer.

Eftersom vi inte har någon insyn eller kontroll över externa molntjänster kunde vi naturligvis inte hjälpa användaren men som förslag för framtiden sa jag att de i istället skulle spara allt sitt data i rCloud och på det sättet enkelt kunna återta dokument i flera generationer tillbaka.

Alla program och rätt versioner i rCloud Office

Alla program och data är nåbara på Windows, iPad, MAC, Android istället för att hämta filer från externa tjänster och vara beroende av att just det programmet som behövs för att öppna filen (och i rätt version) verkligen finns tillgängligt på den dator eller surfplattan man jobbar med.

Säkerheten i molnet i rCloud

Ytterligare en fördel med det arbetsättet är att man vet vart allt data befinner sig, det är skyddat av intrångsskyddet Syspeace och Red Cloud IT kan enkelt spärra tillgång till datat för obehöriga.

Om data lagras externt kan vi inte göra något när såna saker här händer, om det däremot hade sparats i företagets / föreningens gemensamma kataloger ller i användarens hemkatalog så hade ett enkelt högerklick löst problemet.

Att återskapa filer i rCloud Office

Nedan en länk till ett YouTube klipp vi gjorde för länge sen om hur enkelt man tar tillbak filer i rCloud Office
I början av videon mappar vi bara upp användarens hemkatalog som en lokal enhet för att visa att filerna finns där så videon startar vid hur man återtar filer med ett högerklick

Youtube_logo

Kontakta JufCorp för frågor?

Att skapa molntjänster för era tjänster och applikationer i rCloud Office

Red Cloud IT - Molntjänster för företag och föreningar

Red Cloud IT – Molntjänster för företag och föreningar

Ett problem som många programföretag står inför är Molntjänster och hur de ska förhålla sig till det.

Det har pratats många år om vad molntjänster är och vad de tillför . Här är en länk som beskriver vad Red Cloud IT anser en molntjänst ska vara  och hur ni som program, leverantör kan dra nytta ev det som redan finns på plats. Ni kan alltså göra era befintliga program plattformsoberoende i ett svep.

Att skriva om sin kod för att kunna stödja fler plattformar än den ursprungliga Windowsplattformen är oerhört kostsamt och komplicerat. I värsta fall måste precis all kod skrivas om, alla funktioner och allt tänkas om från grunden för varje plattform.

I praktiken har man fått börja om från noll.

Ett annat alternativ är att göra om sina applikationer till rena webapplikationer (tyvärr ofta med minskad funktionalitet) men kostnaderna för detta är också mycket höga och säkerhetsaspekterna är väldigt lätta att förbise.
Vem ska drifta sajten ?
Hur ser t.ex. övervakning och logghantering ut ? Backuphanteringen? Vet man att den man lagt sitt data hos är tillräckligt kunnig imon områådet ? Hur ser support och SLA ut ?

Tittar man på de SLA som finns på många ställen som erbjuder t.ex. virtuella servrar så inser man snabbt att deras anvsvar endast är att tillhandahålla en server-plattform och därefter är det kundens eget ansrvar att ta hand om drift, backuper, uppgraderingar, intrångsskydd o.s.v.

Att bara flytta ut sin applikation till en virtuell server eller ett webhostingföretag löser således inte problemet utan kan t.o.m. skapa nya och oväntade problem och frågeställningar kring drift och ansvar.
En incident som pekar på riskerna är naturligtvis det stora datahaveriet som inträffade för ett tag sedan och drabbade t.ex. Apoteket, Bilprovningen med flera.

“Portade” applikationer till web brukar också generellt innebära att man får göra avkall på väldigt mycket funktionalitet i sina program.

En annan fråga som inställer sig är också rent matematisk och ekonomisk. Kommer man få fler användare bara för man stöder fler plattformar som t.ex. MAC, iPad o.s.v. ? Eller har man redan uppnått det maximala antalet användare man kommer nå överhuvudtaget med sin produkt?

Är marknaden mycket större tack vare plattformsoberoende molntjänster eller ?

I den andra vågskålen står att användare av ett program börjar leta efter alternativ eller tycker det börjar kännas förlegat med programmet som inte utvecklats på 10 år, även om det innehåller bra funktioner som är únika. Användarna käner sig bekväma med gränssnittet men kanske ändå börjar fundera över saker som plattformsoberoende.

Traditionell licensiering kontra licensiering i molntjänster

Hur ska man kunna ta betalt för sin programvara mer än på det traditionella sättet? Kunderna är knappast intresserade av att stå för utvecklings och migreringskostander för att man behöver modernisera en produkt man använt i flera år men det måste ändå göras på det ena eller andra sättet om man tänker finnas kvar. Generellt sett har också många företag ibkand taappt kontrollen över hur många som faktiskt kör deras program p.g.a bristande uppföljning och kontrollmekanismer.

Kort sagt , man sitter lite i en rävsax.

Här kommer PaaS, SaaS och Red Cloud IT in i  bilden.

Genom att samarbeta med Red Cloud IT kan ett programvaruföretag flytta sina applikationer till en beprövad molntjänst med en minimal arbetsinstats.
Per automatik har man nu stöd för Windows, MAC, Android, iPad, Linux o.s.v. och licensieringsmodellen kan fortsätta vara densamma eller man tänker igenom sina modeller och moderniserar genom att börja ta betalt per användare och månad eller ännu mer granulärt om det finns behov. Programvaran behöver inte installeras lokalt på datorerna för användaran och finns således tillgängliga från varsomhelst.

Ni ger era kunder och användare omedelbar tillgång till era program.

Den ofta bristande kontrollen över antalet användare som använder programmen och licensfusk kan förebyggas enkelt.

Det här är en utveckling vi tror kommer att synas allt mer. Vi har redan idag ett antal programvaruföretag som ligger i vårt moln rCloud Office för att på ett enkelt och smart sätt kunna tillhandahålla sina applikationer till både befintliga och nya kunder.

Vi tror att de företag som inte börjar reflektera över de här frågorna kommer få problem inom några år och även i förlängningen kommer att tappa kunder.

Kontakta oss för att diskutera lösningen på just era funderingar