Tel: +46 709 666 997
Email: juha.jurvanen@jufcorp.com
MolntjänsterIT Säkerhet, IT drift, IT ProjektIT drift, serrverdrift

Molntjänster

Konsulting kring moilntjänster, utvärdering, implementationer och projekt

Read More

IT Säkerhet, IT drift, IT Projekt

Frågor kring IT säkerhet, IT drift,

Read More

IT drift, serrverdrift

IT drift av servrar, infrastruktur, applikationsdrift

Read More

#infosec Thinking about writing a blogpost on the anatomy of a #hacking attack

As few of you might have seen, I’ve written a few posts earlier on securing your datacenter and server environment but I’ve been having this article in the back of […]

Read More →

#infosec Securing your #WinServ and #MSExchange with an acceptable baseline security | Syspeace – Brute force and dictionary attack prevention for Windows servers

http://syspeace.wordpress.com/2014/02/16/infosec-securing-your-winserv-and-msexchange-with-an-acceptable-baseline-security/ A blog post I wrote on the Syspeace blog  today.

Read More →

Syspeace for Windows Server 2003 coming up!

We look forward to start the initial testing for the Windows 2003 version during next week. Release is due no later than January 2013 If you’re running Windows Servrr 2008/R2 […]

Read More →

Securing Cloud services from dictionary attacks – hack yourself and check your Cloud providers / outsourcing providers security and response

kontinuitetsplanering molntjänster

The more we move our data to various Cloud services and to outsourcing companies, we also need to take the consequences into account what that means from a security perspective. […]

Read More →

Remembering complex online passwords

This is merely a tip or suggestion on how one might have a simple method of creating unique and good passwords to different sites and still be able to remember […]

Read More →

Securing your servers, users and customers online

brute force IT konsult IT säkerhet

A post on securing your Windows (Exchange) servers, from MITM, brute force attacks, 0Days, and other ramblings ..

Read More →

The live website is coming soon!

Just a heads up that we’ll soon be launching the live website for Syspeace with trial download and webshop for license purchasing. Syspeace is an easy to configure brute force […]

Read More →
Molntjänster – publika, privata ?

MOLNTJÄNSTER Molnet och alla dess möjligheter är fantastiska och oanade. Molntjänster är tveklöst framtidens IT. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom alla aspekter av vad det innebär att […]

Read More
IT säkerhetsfrågor , intrångssäkerhet, incident management

Kommunikation, förbindelser och nätverk Fast förbindelse eller ADSL eller annat som 3G / 4G och vilka är konsekvenserna? Frame relay ? Hastighet och ska det vara synkront eller asynkront för […]

Read More
Backup, restore, återstartsplanering, kontinuitetsplanering och backupövervakning

Hur tas era backuper ? Finns det relevant dokumentation? Har ni en DRP (Disaster Recovery Plan) dvs en återstartsplanering och testat restore ? Har ni även en kontinuitetsplanering på plats […]

Read More
Infrastruktur , serverdrift , övervakning och planering

Infrastruktur, applikationsdrift och serverdrift är väldigt bekanta områden .Att drifta blandade miljöer med Windows Servrar, Linux, Novell Netware är något jag har gjort länge och på både små och stora […]

Read More
Om Juha Jurvanen

 Juha Jurvanen – IT konsult inom backup restore, serverdrift och molntjänster , IT säkerhet som t.ex. Syspeace , backup/restore, Disaster Recovery och IT drift Jag har arbetat som backup / […]

Read More