Tel: +46 709 666 997
Email: juha.jurvanen@jufcorp.com
MolntjänsterIT Säkerhet, IT drift, IT ProjektIT drift, serrverdrift

Molntjänster

Konsulting kring moilntjänster, utvärdering, implementationer och projekt

Read More

IT Säkerhet, IT drift, IT Projekt

Frågor kring IT säkerhet, IT drift,

Read More

IT drift, serrverdrift

IT drift av servrar, infrastruktur, applikationsdrift

Read More

Pågående massiv #bruteforce attack mot primärt Windows server system från #USA

IT konsult backuper, It konsult säkerhet, IT konsult syspeace, IT konsult återstartsplaner, It konsult Active Directory

Pågående massiv #bruteforce attack mot primärt Windows server system från #USA   Som kuriosa tänkte jag nämna en massiv s.k. Brute Force attack / Dictionary attack (på svenska kallad ordboksattack) […]

Read More →

Grundläggande säkerhet på Windows server

It konsult, IT säkerhet, backupwer , syspeace

Artikel om grundläggande säkerhet på Windows server och kringliggande frågor om vad man ska tänka på som miminum.

Read More →

#infosec How to block an ongoing dictionary attack / brute force attack against Windows Servers, #MSexchange and more

Syspeace website How to block an intrusion attack against Windows Servers for free If your server or datacenter is targeted by a brute force attack a.k.a dicttionary attacks , it […]

Read More →

#infosec How to block an ongoing dictionary attack / brute force attack against Windows Servers, #MSexchange and more

How to stop an ongoing brute force attack against Windows Servers

Read More →

#Infosec When and where is Syspeace useful for intrusion prevention ?

In what scenarios Syspeace is useful for preventing brute force attacks? Do I need it if I’ve only got a Windows workstation? Syspeace is an intrusion prevention software mainly targeted […]

Read More →

A #Syspeace weekly report generated last night from a single server

An example of an actual #Syspeace weekly report generated last night at a single server somewhere. Each DNS or IP Address corresponds to an intrusion attempt that occoured the past […]

Read More →

Using various brute force and dictionary attack prevention methods to prevent hackers – and why they don’t work . Repost

Using various brute force prevention for Windows systems and why they fail

Read More →

Using Syspeace for a targeted bruteforce attack against a specific username

Today we had an interesting support question actually. Someone is trying to bruteforce a customer using the same account name but from a lot of different IP addresses and they […]

Read More →
Molntjänster – publika, privata ?

MOLNTJÄNSTER Molnet och alla dess möjligheter är fantastiska och oanade. Molntjänster är tveklöst framtidens IT. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom alla aspekter av vad det innebär att […]

Read More
IT säkerhetsfrågor , intrångssäkerhet, incident management

Kommunikation, förbindelser och nätverk Fast förbindelse eller ADSL eller annat som 3G / 4G och vilka är konsekvenserna? Frame relay ? Hastighet och ska det vara synkront eller asynkront för […]

Read More
Backup, restore, återstartsplanering, kontinuitetsplanering och backupövervakning

Hur tas era backuper ? Finns det relevant dokumentation? Har ni en DRP (Disaster Recovery Plan) dvs en återstartsplanering och testat restore ? Har ni även en kontinuitetsplanering på plats […]

Read More
Infrastruktur , serverdrift , övervakning och planering

Infrastruktur, applikationsdrift och serverdrift är väldigt bekanta områden .Att drifta blandade miljöer med Windows Servrar, Linux, Novell Netware är något jag har gjort länge och på både små och stora […]

Read More
Om Juha Jurvanen

 Juha Jurvanen – IT konsult inom backup restore, serverdrift och molntjänster , IT säkerhet som t.ex. Syspeace , backup/restore, Disaster Recovery och IT drift Jag har arbetat som backup / […]

Read More