Tel: +46 709 666 997
Email: juha.jurvanen@jufcorp.com
MolntjänsterIT Säkerhet, IT drift, IT ProjektIT drift, serrverdrift

Molntjänster

Konsulting kring moilntjänster, utvärdering, implementationer och projekt

Read More

IT Säkerhet, IT drift, IT Projekt

Frågor kring IT säkerhet, IT drift,

Read More

IT drift, serrverdrift

IT drift av servrar, infrastruktur, applikationsdrift

Read More

#infosec How to block an ongoing dictionary attack / brute force attack against Windows Servers, #MSexchange and more

Syspeace website How to block an intrusion attack against Windows Servers for free If your server or datacenter is targeted by a brute force attack a.k.a dicttionary attacks , it […]

Read More →

#infosec How to block an ongoing dictionary attack / brute force attack against Windows Servers, #MSexchange and more

How to stop an ongoing brute force attack against Windows Servers

Read More →

#infosec #Syspeace for intrusion prevention for #windowsserver instead of specific applications or services such as #FileZilla FTP Server or #WordPress

Syspeace for intrusion prevention for the entire server instead of specific applications or services such as FileZilla Server If you’re managing a server and host various applications and services all […]

Read More →

Securing your servers, users and customers online

brute force IT konsult IT säkerhet

A post on securing your Windows (Exchange) servers, from MITM, brute force attacks, 0Days, and other ramblings ..

Read More →
Molntjänster – publika, privata ?

MOLNTJÄNSTER Molnet och alla dess möjligheter är fantastiska och oanade. Molntjänster är tveklöst framtidens IT. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom alla aspekter av vad det innebär att […]

Read More
IT säkerhetsfrågor , intrångssäkerhet, incident management

Kommunikation, förbindelser och nätverk Fast förbindelse eller ADSL eller annat som 3G / 4G och vilka är konsekvenserna? Frame relay ? Hastighet och ska det vara synkront eller asynkront för […]

Read More
Backup, restore, återstartsplanering, kontinuitetsplanering och backupövervakning

Hur tas era backuper ? Finns det relevant dokumentation? Har ni en DRP (Disaster Recovery Plan) dvs en återstartsplanering och testat restore ? Har ni även en kontinuitetsplanering på plats […]

Read More
Infrastruktur , serverdrift , övervakning och planering

Infrastruktur, applikationsdrift och serverdrift är väldigt bekanta områden .Att drifta blandade miljöer med Windows Servrar, Linux, Novell Netware är något jag har gjort länge och på både små och stora […]

Read More
Om Juha Jurvanen

 Juha Jurvanen – IT konsult inom backup restore, serverdrift och molntjänster , IT säkerhet som t.ex. Syspeace , backup/restore, Disaster Recovery och IT drift Jag har arbetat som backup / […]

Read More