Säkerhet och Molntjänster. Aktuellt idag. Ännu mer aktuellt i framtiden!

Säkerheten i Molnet

Red Cloud IT fortsätter att höja ribban för din säkerhet i molntjänster !

Säkerhet i molnet diskuteras ständigt.

Faktum är att i de flesta system finns alltid möjligheten för en administratör att se data. Oavsett leverantörens storlek eller var data finns .. Ett problem som kan vara svårlöst i många fall när man har väldigt höga krav på sekretess och företaghemilgheter om man tittar på några av de molntjänster och lösningar som finns på markanden idag.

Det här har vi funderat lite kring och tagit fasta på.

Sedan lång tid tillbaka kan våra kunder utöka sitt skydd genom att kryptera sitt data, antingen enskilda filer eller hela kataloger.

Den krypterade datan är så säker att inte den ens kan dekrypteras av de högst behöriga teknikerna eller administratörerna hos Red Cloud IT.
En kund som kyrperar sitt data är den enda som kan öppna och läsa sina filer.

Red Cloud IT har även tagit fasta på andra aspekter av säkerhet såsom t.ex. generationshantering och backuper så att användarna själv kan ta tillbaka filer de råkat skriva fel i eller råkat radera av misstag. Utan att behöva kontakta någon support eller vänta i timmar på IT avdelningen. Att återläsa filer eler kataloger från två timmar tillabka , fyra timmar tillbaka o.s.v. sker med ett enkelt högerklick på katalogen där användaren själv väljer från vilken generation datat ska återskapas.