Om Juha Jurvanen

  Juha Jurvanen – IT konsult inom backup restore, serverdrift och molntjänster , IT säkerhet som t.ex. Syspeace , backup/restore, Disaster Recovery och IT drift  

  Jag har arbetat som backup / restore expert och specialst på SunGard , tidigare BackupCentralen i 8 år inom många olika serverplattformar ( Windows, NetWare, Solaris, Linux) och senare i mitt eget fristående bolag JufCorp.
  Från januari 2010 har min tidigare verksamhet och engagemang varit inom Red Cloud IT där jag också är majoritetsägare och cloud arkitekt och Cloud Consultant, CTO och konsultchef.

  Från sommaren 2012 har Red Cloud IT dock renodlat sin verksamhet till molntjänster och konsulting har då successivt återtagits till JufCorp.Jag har 16 års erfarenhet som IT konsult varav karriären började på Enator 1996 som PC/LAN konsult på Novell NetWare och Microsoft Windows med drift hos kunder som Nyman & Schutz, Ticket, American Express , Norrköpings kommun och Rikspolisstyresen. Bland system kan nämnas Lotus Domino, Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server och de flesta vanliga förekommande uppgifter på serversidan.Jag har under de många åren inom IT branschen arbetat med tjänster inom IT-Support, nätverksteknik, administration, allehanda säkerhetsfrågor, helpdesk, projektledning med mera. Jag har även varit arbetsledare i projekt, agerat säkerhetsspecialist, LAN / WAN tekniker,systemtestare och IT arkitekt av stora och små IT miljöer samt IT Chef och konsultchef.

  På fritiden umgås jag med min sambo och våra 4 katter och går gärna på konserter eller bio då musik och film är ett stort intresse. Som person är jag lugn, positiv, trevlig och mycket målinriktad och alltid professionell i mitt agerande med kunder eller era externa kontakter och brinner för att genomföra projekt och installationer på bästa möjliga sätt för attt nå önskade mål och lösningar och alltid inom överenskommen tidsram.

  Juha Jurvanen

  1968-12-31

  Titel

  Senior IT konsult inom backup, IT drift, IT säkerhet och cloud

  Kontakt

  Sammanfattning

  Second line drift av Citrx Server i VMware med kluster för ALMI Företagspartner
  Uppdraget bestod i att vara behjälplig med driften av ALMIs virtuella miljöer i klustrad VMWare ESX miljö med Citrix , föreslå förbättringar och vara ansvarig för backupdriften och vissa säkerhetsfrågor.

  I arbetsuppgiterna ingick även användarhantering, nya installationer av programvaror, uppdateringar, felsökning och server´hantering med nya installaioner av förekommande program som Microsoft SQL Server, Exchange Server och klientapplikationer som Office o.s.v

  Som teknikchef på Red Coud IT har jag varit den som varit IT arkitekt och designat, driftat och skött second line support och helpdesk för molntjänsten rCloud Office baserad på Microsoft Windows 2008 R2 Server Remote Desktop Services.
  Under en längre period var jag även konsultchef och IT Chef med ansvar för 6 konsulter och tekniker.
  Under tiden Red Coud IT erbjöd konsulting kan t.ex. företag som Loomis och Boliden nämnas där jag hjälpte till med frågor kring backuphantering och upphandlingar. Red Cloud har dock renodlats till en molnleverantör och konsulting kring drift och säkerhetsfrågor kommer återgå till egen regi i JufCorp. Jag är dock fortfarande second line drift av molntjänsterna och delägare i företaget,

  Behjäplig vid installation., design och implementation av Citrix lösning för Ticket (som anställd på Enator)

  Behjäplig vid installation., design och implementation av Windows Serevr miljö för Nyman & Shultz (som anställd på Enator)

  Jag har som längst arbetat som backup / restore expert och specialst på SunGard , tidigare BackupCentraleni 8 år inom många olika server-plattformar (Windows, NetWare, Solaris, Linux) och senare i mitt eget fristående bolag JufCorp.

  Från januari 2010 har min tidigare verksamhet och engagemang varit inom Red Cloud IT där jag också är fortsatt delägare och sk cloud arkitekt och CTO/CIO och konsultchef.

  Från sommaren 2012 har dock Red Cloud IT renodlat sin verksamhet till molntjänster och därför har konsulting successivt återtagits till JufCorp.

  Senio IT konsult

  Jag har 16 års erfarenhet som IT konsult varav karriären började på Enator 1996 som PC/LAN konsult på NetWare och Windows samt Citrix med drift hos kunder som Nyman & Schutz, Ticket, American Express , Norrköpings kommun och Rikspolisstyresen. Bland system kan nämnas Lotus Domino, Exchange, Microsoft SQL Server, MySQL och de flesta vanliga förekommande uppgifter vad gäller serverdrift och övervakning av servrar.

  Jag har under de många åren inom IT branschen arbetat med tjänster inom IT-Support, nätverksteknik, administration, allehanda säkerhetsfrågor, helpdesk, projektledning med mera. Jag har även varit arbetsledare och teamleader i projekt, agerat säkerhetsspecialist, LAN / WAN tekniker,systemtestare och IT arkitekt och IT strateg av stora och små IT miljöer samt IT Chef och konsultchef.

  Om Juha Jurvanen

  På fritiden umgås jag med min sambo och våra 4 katter och går gärna på konserter eller bio då musik och film är ett stort intresse. Jag har ett stort intresse för IT så mycket av min tid går til och jag skriver även i några bloggar b.la. http://jufflan.syspeace.com samt http://syspeace.wordpress.com

  Som person är jag lugn, positiv, trevlig och mycket målinriktad och alltid professionell i mitt agerande med kunder eller era externa kontakter och brinner för att genomföra projekt och installationer på bästa möjliga sätt för attt nå önskade mål och lösningar och alltid inom överenskommen tidsram.

  Anställningar och egna företag

  Fristående konsult inom backup, IT drift, IT säkerhet och molntjänster JufCorp

  2007-04-15 –
  Som fristående egen konsult har jag jobbat med drift av mijöer som t.ex. på ALMI Företagspartner med VMWare och Citrix där jag driftade och hjälpte till med säkerhetsfrågor och backuplösningar. Vid behov hjälpte jag även till som projektledare för kommunkationsprojekt och brandväggsfrågor.
  Jag har hjälpt kunder med att t.ex. skriva återstartsplaner s.k. DRP / BCP och varit rådgivande i olika säkerhetsfrågor men även varit behjälplig med praktiska frågor som uppgraderingar och migreringar av Active Directory och Lotus Domino till Microsoft Exchange, Sharepoint installationer, övervakning o.s.v. Bland andra kunder kan t.ex. Vårdförbundet, Heidrick & Struggles, 7e AP Fonden nämnas.

  Jag blir ofta anlitad som fristående specialist vid olika frågeställningar vid implementationer och integrationer mellan system och olika säkerhetsaspekter som driftssäkerhet, backupsäkerhet o.s.v.
  Bland övriga applikationer jag driftat och arbetat med kan nämnas Microsoft SQL Server, MySQL, Microsoft Exchange Server, IIS Server, Visma, Pyramid, Scala o.s.v

  Teknik och konsultchef CTO/CIO och delägare och upphovsman Red Cloud IT

  2010-01-01-
  Som teknikchef på Red Coud IT har jag varit den som varit IT arkitekt och designat, driftat och skött second line support och helpdesk för molntjänsten rCloud Office baserad på Microsoft Windows 2008 R2 Server.
  Under en längre period var jag även konsultchef/IT Chef med ansvar för 6 konsulter och tekniker. Under tiden Red Coud IT erbjöd konsulting kan t.ex. företag som Loomis och Boliden nämnas där jag hjälpte till med frågor kring backuphantering och upphandlingar. Red Cloud har dock renodlats till en molnleverantör och konsulting kring drift och säkerhetsfrågor kommer återgå till egen regi. Jag är dock fortfarande second line drift av molntjänsterna och är forfarande delägare i företaget.

  Initiativtagare och upphovsman till Syspeace

  2011-11-01-
  Mitt intresse för säkerhetsfrågor och automatisering ledde till projektet Syspeace där jag varit initiativtagare för att utveckla en programvara för automatisk intrångshantering på Windows server miljöer.
  Bakgrunden var att jag insåg ett behov baserat på alt jobb jag gjort i större datamiljöer och datacenters där det här alltid varit ett svårt problem att lösa på just den plattformen.

  Som olika sätt att marknadsföra det skriver jag t.ex. i bloggen http://syspeace.wordpress.com och https://jufflan.wordpress.com .
  Den senare är bredare och handlar om servermiljöer i datacenters o.s.v. Min nuvarande roll i Syspeace kan närmast beskrivas som produktansvarig och idéspruta samt testare

  DR Specialist och drift online backuper SunGard

  1998-12-01 – 2006-11-01
  På SunGard (tidigare BackupCentralen) var jag anstäld som DR tekniker och gjorde årligen hundratals restoretester på Windows, Netware, Linux och Solaris. Bland uppgifterna ingck allt från praktisk restore till att förbereda mijöer , planera IP nät och migreringar o.s.v. I jobbet ingick även beredskap för katrastrofhantering av kunders miljöer.Andra arbetsuppgifter var design och drift och presales av online backuptjänsten InfoStage/VytalVault samt konsulting kring olika backupfrågor. På SunGard var kundbasen mycket varierad och det främsta arbetet bestod i just validerng av backuper och hjälpa kunder med sina DRP/BCP planeringar.

  IT konsult PC LAN/WAN Enator

  1996-02 -01-1998-12-01
  På Enator jobbade jag som konsult med drift och suport av servermijöer på b.a. Novell NetWare, Microsoft Windows och Citrix och oika serverapplikationer som t.ex. Lotus Notes / Domino.
  Bland kunder och uppdrag kan t.ex. Nyman & Schultz, American Express och Ticket nämnas där program som Amadeus och SMART användes

  Jag är van att arbeta i stora servermiljöer och stora datacenters men rör mig lika gärna i mindre miljöer och tätare med kunden. Min långa, och framförallt, breda erfarenhet gör det lätt för mig att sätta mig in i olika typer av lösningar och snabbt kunna hjälpa kunden med vad som dyker upp.

  Jag har ofta idéer på automatiseringar och förebýggande arbeten med en god känsla för helheten för att säkerställa en god IT drift och är lyhörd för kundens behov och önskemål

  Några projekt och uppdrag från både JufCorp och Red Cloud IT

  Syspeace (http://www.syspeace.com)
  Att utveckla och skapa en enkel och fungerande intrångshanterare för Windows servrar.
  Idén och konceptet är mitt från början och inom projektet har jag agerat testare, projtktledare och kravställare. Syspeace stöder Windows 2003 , 2008, 2008 R2 och är nu lanserad publikt och arbete pågår med stöd för Windows 2012 Server.

  IT arkitekt för molntjänsterna på Red Cloud IT
  Uppdraget bestod i att designa och implementera en hållbar och kostnadseffektiv för drift av moolntjänster till externa kunder Miljön byggdes av Windows 2008 R2 server där alla aspeketer av byggandet sköttes av mig,. Design av nät, val av hall, brandväggs konfigurationer, uppsättning av servrar o.s.v. rCloud Office lanserades redan 2009.

  Konsultchef och driftschef på Red Cloud IT
  I egenskap av delägare har jag även haft roillen som konsultchef med chefsansvar för 6 tekniker och utvecklare.

  Oberoende konsult vid hjälp av upphandling av backupsystem för Boliden
  I uppdraget ingick att granska anbud och tekniska lösningar för Boliden

  MIgrering av Novell Netware miljö till Windows 2008 AD för olika kunder

  Uppdrag att skapa en BCP (Business Coninuity Plan) och DR Plan (Disaster Recovery plan ) för en av AP fonderna.

  Effektivisering av backupmiljö på Loomis AB

  Effektivisering och genomgång av backupmijö på Utbildningsradion (UR)

  Jag konsultar som second line i allehanda serverfrågor hos t.ex D&E Trading AB

  Second line drift av VMware med kluster för ALMI Företagspartner
  Uppdraget bestod i att vara behjälplig med driften av ALMIs virtuella miljöer i clustrad VMWare ESX miljö med Citrix , föreslå förbättringar och vara ansvarig för backupdriften

  Skapa DR tjänst för Windows servrar
  Under min anställning på SunGard uyevklade och skapade jag metodiken för att hantera återställning av komplexa Windows miljöer.

  Planeing, uppgradering och implementation av Active Directory 2000 till Windows 2008 R2 för kund

  Utvärdera och implementera övervakningssystem hos SunGard.Till sist föll valet på Op5 som är baserat på Nagios

  IT arkitekt och second line för SunGards online backuptjänst, VytalVault baserat på i365s InfoStage

  Var behjälplig vid DR test av servermiljön på Vårdförbundet.
  Uppdraget bestod i att hjälpa till med planering, vara behjälplig vid själva testen och utvärderingen och föreslå förbättringar för DR scenarion.

  Uppdrag att planera och genomföra migrering från Lotus Notes till Microsoft Exchange hos kund på c:a 50 användare.

  Tekniskt ansvarig vid byte av Internet-leverantör för kund med kontor på 21 platser i landet. Second line och kontaktpoerson för kontoren och gentemot leverantören.

  Varirt delaktig i design och implementation av serverpark och klienthantering för resebyrå utspridd över landet

  Några utbildningar och kurser

  Citrix Administration
  Nätverksarkitekt/tekniker
  Cisco router installation & administration
  Solaris Administration 1 & 2
  MIcrosoft SMS Server
  Novell System Administrator (CNA)
  Etisk hacking och säkerhet
  EVault InfoStage Advanced
  TCP/IP Networking
  Novell Brainshare
  Microsoft Teched

  Ett axplock av program jag jobbat med

  Microsoft Office 4.3 – Microsoft Office 2010
  I princip samtliga backupprogramvaror på marknaden
  Lotus Notes/ Microsoft Exchange
  MS SQL Server 6.5 – 2008 R2, Sharepoint
  Drift av olika affärssystem som t.ex. Xor, Visma, Pyramid, FLEX, Hogia, Scala o.s.v.

  Serveroperativ och olika system

  Microsoft Windows NT 3.51 Server – Microsoft Windows Server 2008 R2
  Citrix WinFrame – MetaFrame
  Micorsoft Exchange 5.5/2000/2003/2007/2010
  Microsoft SMS/SCMM Server
  Microsoft Active Directory
  Novell NetWare 3.x – 6.5 och Novell produkter somNDS, GroupWise, NAL, Bordermanager Server virtualiseringar som VMWare 3 – VMWare 5 och ESXi, Hyper-V och XEN Server
  Linux (t.ex. Red Hat, Ubuntu o.s.v)
  Lotus Notes Domino Server 3 – Lotus Domino Serve 8
  Backupprogram som t.ex. EVault InfoStage Leagto NetWorker Symantec BackupExec, IBM Tivoli, CA ArcServe/BrighStor
  Micosoft SharePoint
  Microsoft WSUS och olika automatiserade lösningar för uppdateringar
  Brandväggar somt.ex Mcrosoft ISA/TNG, SmoothWall, IPCop, RouterBoard, Clavister o.s.v Diverse antiviruslösningar (F Secure, McAfee, Trend t.ex. ) och
  Applikationsdistribution (NAL, SMS, AD MSI t.ex.)

  Nätverk

  TCP/IP/ IPX/SPXP / IGRP / eIGRP
  Ethernet / Token Ring / LAN/WAN / WINS / DNS / SNMP
  Planering LAN / WAN, installation, administration, felsökning
  ADSL/ISDN Modem och oika uppkopplingsösningar, Installation och konfiguration och felsökning
  Switch (3COM, HP, Cisco), Installation och konfiguration och övervakning.
  Uppsättning brandväggar installation, administration
  Övervakning, inventering. Installation och konfiguration
  Trådlösa nätverk, WiFi och säkerhet WPA, WPA2, installation och konfiguration
  Avancerad felösökning av system och funktioner i LAN / WAN eller server miljö

  Klientoperativ

  Microsoft Windows 3.11 – Windows 8
  Novel Netware 3.2-6.5
  Linux (diverse)
  BeOS
  OpenSolaris
  SUN Solaris

Leave a Reply