Kopiera och exportera Syspeace inställningar för en ny installation

Syspeace export

backup disaster recovey kontinuitetsplaner IT säkerhet molntjänster syspeace

Syspeace har en inbyggd funktrion för att kopiera och flytta eller duplicera installationer mellan servrar då man som systemadministratör ofta vill använda ungefär samma inställningar och slippa krånga med att söka licensnycklar, mail inställningar o.s.v.
Funktionen att exportera Syspeace har funnits inbyggd sedan många versioner och används med fördel för företag och molnleverantörer med många servrar och Syspeace installationer.

Videon nedan visar hur man enkelt exporterar alla inställningar för Syspeace inklusive licensnyckeln.

Syspeace import

1. Installera Syspeace, .
2. Stoppa Syspeace tjänsten
3. Kopiera in filen defaultSettings.syspeaceSettings till katalogen där Syspeace installtion finns. (standrad är C:\Program Files\Treetop\Syspeace).
4. Starta Syspeace tjänsten.
5. Syspeace kommer automatiskt at läsa in licensen och andra inställningar från filen

Kontakta mig för möte

Social tagging: > > > > > > > > >

Comments are closed.