IT konsult inom backup, serverdrift, it säkerhet och cloud

IT konsult med 16 års erfarenhet av driftsmiljöer och projektedning på Windows, Netware och Linux söker uppdrag. Specialist även inom backup och disaster recoery planering.

JUfCorp

Social tagging: > >

Leave a Reply