Infrastruktur , serverdrift , övervakning och planering

Mailservrar som t.ex. Microsoft Exchange och Lotus Domino

Vem hanterar domänregistreringen och DNS pekningen av MX pekare?
Vilken mailserver skall användas?
Microsoft Exchange 2007/2010/2013? Hur skyddar vi Exchange OWA från hacking?
Lotus Notes ?
Sendmail ?
Hur ska den skyddas mot t.ex. SPAM och virus?
Vad är DNS Blacklisting och DNS Greylisting?
Hur stoppas den mot s.k. relaying ?
Vad är SMTP AUTH?
Hur använder man “smart host” ?
Ska mailen gå krypterat ?
Ska det gå att läsa mail via webb ?
Behövs en sekundär MX pekare och vad är det ?

Mailservern och operativsystemet?

Vilka tjänster / processer måste vara igång? Vilka kan/ bör man stänga för prestanda och säkerhet?
Hur hänger de ihop? Åtkomst för användarna ? Vilka Funktioner i mailserverna ska användas som t.ex mobil synkronisering och delade kalendrar?

Ska det finnas delade kalendrar? Ska mobila enheter (mobiltelefon, PDA, iPad o.s.v. ) synkroniseras mot systemet för att läsa mail eller kalendrar och isåfall hur ? Hur ska vi hantera BYOD (Bring Your Own Device) trenden?

Säkerheten på mailservern?

Vad är minimum för backuper för att kunna återställa ett komplett systemhaveri eller bara delar av det?
Finns det dokumenterat HUR det ska göras?
Har ni system som är beroende av varandra och i vilken ordning måste en restore göras för att det ska gå så snabbt som möjligt att återgå till normal drift igen. Ska webmail finnas? Hur skyddar vi den mot intrångsförsök som dictionary attacker och brute force attacker?

Vilka riktlinjer gäller och hur följs de ? Hur ser er IT policy ut?

Finns det policies uppsatta för hur stora mailboxar användarna får ha ?
Bör vissa filtyper stoppas i servern ?
Vilka och varför ?
Arkiveras data ?
Hur länge sparas mail på servern och när måste backupen användas?
Skall enskilda mail gå att återskapa?
Vad säger lagen i Ert fall ?
Vilka riktlinjer är uppsatta från ledningen ?
Hur ska vi hantera mobila enheter nr någon slutar?

Nätverk och kommunikation ?

Hur ser nätet ut med IP adresser och IP planer?
Topologi ?
Switchar och Routrar med VLAN och routing?
Modem?
Vilka förbindelser finns in och ut ?
Vad är kritiskt och behövs en redundant förbndelse?
Hur sätter man upp automatisk övervakning och inventering?

Servrarna, nätet och miljön ?

Vilka operativsystem används och vilka service packs och support packs?
Vilka applikationer körs och hur hanterar vi licenserna?
Vilka tjänster / processer måste vara igång och vilka kan / bör man stänga av ?
Går det att enkelt få fram allting som behövs för inventering?
Hur övervakas servrarna ?
Vad kan konsolideras till viruella miljöer t.ex. VMWare ESX/GSX server eller tilll molntjänster?
Leverantörer av hårdvara ?
Ska data och servra de klassificeras för en restore och i vilken ordning måste de återställas ?
Hur hänger de olika systemen ihop och finns det system beskrivningar?

Affärssystemet

Epicor iScala? Visma? Pyramid ?
Behöver ni hjälp med drfit , felsökning eller projektledning kring era affärssystem och CRM?

Arbetsstationerna ?

Vilka operativsystem används, Windows, MAC, Linux , iPad ?
Vilka applikationer körs och hur håller vi reda på icenserna? Vem har kontroll över arbetstationerna och verktyg när BYOD trenden blir allt starkare ?

Riktlinjer och IT policies

Vilka finns de och hur följs de ?
Vad har ledningen beslutat ?
Hur hanteras ITIL och Change Management och Patch management som WSUS eller SCMM ?
Hur hanterar ni sociala medier?
Hur ska BYOD (Bring Your Own Device) trenden hanteras?

Vilka tjänster och applikationer körs egentligen

Kan det vara vettigt att sätta upp automatiserade system för övervakning av servrar och nät?
Centraliserad applikationsinstallation eller är det dags att se om vissa system går att flytta till molnet?

Kommunikation, förbindelser och nätverk

Fast förbindelse eller ADSL eller annat som 3G / 4G och vilka är konsekvenserna?
Frame relay ?
Hastighet och ska det vara synkront eller asynkront för våra behov?
Från vilken operatör ?
Ska det finnas redundans i kommunikationen?
Routing och switchar?
Wireless nät och hur säkrar man dem, WEP, WPA, WPA2?
VLAN i switcharna?
Spanning tree?
Övervakning av länkar?
Är det dags att planera för migrering till IPv6 ?

Brandväggar och konfiguration

Vilka brandväggar täcker Ert behov?
Hårdvarubaserat eller mjukvarubaserat ?
Microsoft ISA/TNG Server ?
Linux ?
FireWall1, NetScreen, Juniper, Clavister, WatchGuard, SmoothWall ?
Hur bör reglerna se ut?
Stoppas rätt trafik?
Finns regler även för utgående trafik?
Skall det sättas upp t.ex. en IDS?
DMZ eller portforwarding ?
Vem/vilka ska ha tillgång till brandväggen ?
Hur snabbt ska de kunna göra ändringar om det behövs?

Servern / servrarna och systemet

Ska servrarna sitta på ett separat servernät ?
Vilken hastighet, 100 Mbits, 1 Gbits, 10 Gbits?
Hur optimerar man hastigheten?
Ska nätet delas upp i zoner s.k. subnet ?
Vad är “privata IP nät” och “publika adresser”?
Hur fungerar DNS och vem hanterar det?
Behövs WINS ?
Hur planerar man ett Microsoft Active Directory eller Novell NetWare NDS?
Global catalog?
Vad ska/bör övervakas, inventeras och hanteras och med vilken programvara ?
SNMP ?
Insight Manager? SpiceWorks ?
Vart skall larm skickas?
Hur ska larm hanteras?

Användarnas tillgång till server och data

Ska användarna sitta på ett separat nät?
Vad ska de kunna nå?
Finns det intregrerade lösningar med användare och brandväggsregler? Hur kan vi skydda oss mot ddos, brute force attacker, och hacking ?

Vilka riktlinjer och IT policies gäller och hur följs de ?
Hur ser behovet och IT policyn ut?

Finns det policies uppsatta för vad användarna kan, får och bör göra med sina mobila enheter med BYOD som telefoner, iPads o.s.v.?
Skall det finnas bandbreddsbegränsning ?
Hur hanteras laptops och VPN kopplingar?

Behöver ni hjälp vid en flytt , uppgradering, migrering eller installation ?

Jag kan hjälpa till som tekniker, projektledare eller ett rent bollplank för idéer kring Era system och Era behov. Vid nyinstallationer, systembyten eller uppgradering kan jag hjälpa till med testande, acceptanstester och planering.

Behöver ni en extra resurs för föräldraledig persinal eller semester?

Jag kan tack vare min långa erfarenhet inom driftsfrågor snabbt sätta mig in i hur Ert nät är byggt och vilka flöden som används och därigenom snabbt kunna vara till hjälp om ni har ett akut behov av tekniker på den vanliga drifts-sidan. Mitt mål är inte att konkurrera med befintliga driftsbyråer / outsourcingföretag / bemanningsföretag, utan att vara en tillfällig hjälp vid behov.

Helpdesk och support ?

Jag hjälpa er i helpdesk och servicedesk och supportfrågor till användarna inom de flesta vanliga applikationer och nätverksfrågor. På Red Cloud IT har jag, föruom rollen som cloud architect, varit den som är den hjälpt till med first line support och hanterat Helpdesk. Jag har även jobbat mycket med processser och arbetsflöden i en servicedesk och helpdesk

Arbetsstationer

Jag har arbetat en del med att automatisera olika installationer och uppgraderingar från centralt håll med t.ex. Microsoft SMS Server eller installationer med t.ex. Symantec Ghost och diverse antivirusskydd som McAfee, Symantec, FSecure, Trend Micro, Panda o.s.v

Leave a Reply