Projektledning IT

GDPR: Fem viktiga nyheter i EU:s dataskyddsförordning

En länk till en bra artikel med begriplig samnanställning om ett av de kanske mest uppmärksammade nya direktiven som träder i kraft snart.

Att inte följa GDPR kan bli enormt dyrt, upp till 20 miljoner € eller 4% av omsättningen i böter.

Hur har ert företag förberett sig? Kommer det vara stora förändringar som behöver göras? Vad kan göras rent tekniskt för att förbereda sig?

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.660488/eu-dataskydd-it-upphandlingar

Svenskt sjukhus förlorade data om 5000 patienter pga bristande backuper och övervakning 

backup återstartsplanering IT IT konsult IT säkerhet

De flesta företag och föreningar vet redan att backuper är viktiga att ha. I många avtal med externa leverantörer står det också att backuper ingår i deras tjänster.

Det som ofta inte står och inte heller görs är faktiska återstartstester och kvalitetskontroller på de backuper som tas.Särskilt inte av en oberoende tredje part. Det handlar såklart om att hålla kostnaderna nere.

Konsekvenserna dock av det kan ibland bli katastrofala pga detta. Vid ett haveri finns det flera aspekter att tänka på som t.ex hur man ska meddela sina kunder, vart ska backupen återläsas, hur och vilken ordning och hur lång tid får det egentligen ta? Hur stor dataförlust, om någon alls,  är acceptabel?

Dessa frågor och andra frågor kring  IT drift  är sånt jag hjälper företag och organisationer med.

Ett olyckligt exempel på hur man misslyckats med sin återstartsplaner och backupövervakning finns här i Computer Sweden nyligen. (exemplen är tyvärr väldigt många men majoriteten kommer aldrig fram i dagsljuset)

Ett sätt att i vart fall minimera risken är att anlita en tredje part som hjälper till att hålla ett öga på backuperna och även hjälper till att planera och genomföra återstartstester för övning och kvalitetskontroll.

“Det finns inget Molnet – det är bara någon annans dator” – Om molntjänster och var finns egentligen datat ?

konsult inom backup It säkerhet molntjänster och infratruktur Molnet
För ett tag sen såg jag just den texten på en dekal som någon lagt upp på Facebook i en grupp jag är med i och jag log glatt.
Det påminde mig om en sak jag skrev för några år sen just om det.

kontentan i den är just att oavsett hur vi ser på Molnet och molntjänster så är det helt enkelt så att inget data bara flyter runt magiskt i luften. Nånstans lagras det alltid fysiskt på en hårddisk i någon datahall. Det finns många olika sätt att lagra data men till syvende och sist hamnar det alltid på en hårddisk av något slag som SAS, SCSI, FLASH o.s.v

Det som kan vara viktigt att tänka på när man köper molntjänster är just att veta var den datahallen (eller datahallarna för den delen ) faktiskt finns.
Finns ert data i Sverige eller på Irland eller kan leverantören ens garantera var data befinner sig ?

Hur hanterar leverantören t.ex. antivirus och SPAM filtrering ? Går det över någon amerikanskt tjänst och i så fall, vem har till gång till era mail ?

Om man t.ex. hanterar känsligt material som man inte vill ska färdas över nationsgränserna till något amerikanskt bolag med allt det innebär kanske inte Office365 eller Googles molntjänster är dem man ska titta på. Det kanske t.o.m är mera intressant att se över hur man kan bygga ett privat moln ?

Man kanske även har andra behov som att flytta sitt befintliga CRM eller ekonomisystem till en molntjänst men att göra det till de stora leverantörerna kan vara avsevärt mera komplext än vad man förutsåg. Att köra Microsoft Office och andra standardprogram är sällan svårt att få till men gäller det att flytta mera udda och komplexa system så kan det bli ganska komplicerat , om det ens går att göra ?

I samma andetag är det naturligtvis också väldigt högaktuellt att tänka på de här sakerna då många ser över att migrera sina Windows Server 2003 till antingen nyare serverplattformar eller att flytta sina funktioner till Molnet.

Inlägget jag skrev om publika moln, hybrida moln, VPS o.s.v. finns att läsa här

Kontakta mig

Hyr en IT chef , projektledare eller IT ansvarig

Hyr en IT Chef / IT Driftschef?

hyr en it chef backup disaster recovey kontinuitetsplaner IT säkerhet molntjänster syspeace Behöver ni hyra en IT chef, IT ansvarig eller Driftschef?
Jag har en lång erfarenhet av drift, driftsplanering, budget, personal och liknande och kan hjälpa till som IT Chef / IT Driftschef / T ansvarigee
Jag kan fortsätta hjälpa er på deltid om det räcker eller på heltid..
Flexibilitet är allt.

Projektledning

Behöver ni hjälp vid ett specifikt projekt och extra bemanning ? Sätta upp webserver ? Planera införa nya affärssystem eller CRM ? Migrering från t.ex. Windows 2003 Serevr till nya servrar eller molntjänster ? Införa nya rutiner och arbetssätt?
Jag har lång erfarenhet av projektarbeten och är resultatinriktad, fungerar bra i grupp men kan även självständigt planera och oftast genomföra arbetet.
Jag har även via mitt nätverk tillgång till mycket erfarna projektledare från några av landets största företag utifall ert projekt är så stort i omfattning att det skulle behövas

Testledare / testare & acceptanstester?

Behöver ni hjälp vid införande av ett nytt system?
Jag har lång erfarenhet av testplanering, genomförande, applikationstestande/acceptanstestning och införande / implementation av nya lösningar.
Jag kan även fungera som en länk mellan teknikavdelning och användare eller hjälpa till att hålla kurser i det nya systemet.
Jag har installerat och implementerat t.ex. Active Directory, Exchange Server, SQL Server, NDS, Lotus Domino, Linux servrar, webbservrar, Intranät, affärssystem, logistiksystem, arbetsplatser.

Kontakta mig för möte