IT Chef att hyra

GDPR: Fem viktiga nyheter i EU:s dataskyddsförordning

En länk till en bra artikel med begriplig samnanställning om ett av de kanske mest uppmärksammade nya direktiven som träder i kraft snart.

Att inte följa GDPR kan bli enormt dyrt, upp till 20 miljoner € eller 4% av omsättningen i böter.

Hur har ert företag förberett sig? Kommer det vara stora förändringar som behöver göras? Vad kan göras rent tekniskt för att förbereda sig?

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.660488/eu-dataskydd-it-upphandlingar

Hyr en IT chef , projektledare eller IT ansvarig

Hyr en IT Chef / IT Driftschef?

hyr en it chef backup disaster recovey kontinuitetsplaner IT säkerhet molntjänster syspeace Behöver ni hyra en IT chef, IT ansvarig eller Driftschef?
Jag har en lång erfarenhet av drift, driftsplanering, budget, personal och liknande och kan hjälpa till som IT Chef / IT Driftschef / T ansvarigee
Jag kan fortsätta hjälpa er på deltid om det räcker eller på heltid..
Flexibilitet är allt.

Projektledning

Behöver ni hjälp vid ett specifikt projekt och extra bemanning ? Sätta upp webserver ? Planera införa nya affärssystem eller CRM ? Migrering från t.ex. Windows 2003 Serevr till nya servrar eller molntjänster ? Införa nya rutiner och arbetssätt?
Jag har lång erfarenhet av projektarbeten och är resultatinriktad, fungerar bra i grupp men kan även självständigt planera och oftast genomföra arbetet.
Jag har även via mitt nätverk tillgång till mycket erfarna projektledare från några av landets största företag utifall ert projekt är så stort i omfattning att det skulle behövas

Testledare / testare & acceptanstester?

Behöver ni hjälp vid införande av ett nytt system?
Jag har lång erfarenhet av testplanering, genomförande, applikationstestande/acceptanstestning och införande / implementation av nya lösningar.
Jag kan även fungera som en länk mellan teknikavdelning och användare eller hjälpa till att hålla kurser i det nya systemet.
Jag har installerat och implementerat t.ex. Active Directory, Exchange Server, SQL Server, NDS, Lotus Domino, Linux servrar, webbservrar, Intranät, affärssystem, logistiksystem, arbetsplatser.

Kontakta mig för möte

Dokumentation , övervakning och rutinbeskrivningar vid incidenter

Övervakning, incidenthantering och dokumentation av IT miljön

konsult inom backup It säkerhet molntjänster och infratruktur

NäÄTVERKET OCH KOMMUNKATIONDRNA ?

 

Hur ser nätet ut med IP adresser och IP planer? Topologi ?
Switchar och Routrar med VLAN och routing? Modem för failover ?
Vilka förbindelser finns in och ut ? Vad är kritiskt och behövs en redundant förbndelse?
Hur sätter man upp automatisk övervakning,  inventering och larmhantering ? Går dokumentation att automatisera ?
Behöver man se över manuella rutiner i händelse av ett IT stopp ?

SERVRARNA, NÄTET OCH MILJÖN ?

Vilka operativsystem används och vilka service packs och support packs? Vilka applikationer körs och hur hanterar vi licenserna?
Vilka tjänster / processer måste vara igång och vilka kan / bör man stänga av ?
Går det att enkelt få fram allting som behövs för inventering? Hur övervakas servrarna ?
Vad kan konsolideras till viruella miljöer t.ex. VMWare ESX/GSX server eller tilll molntjänster?
Leverantörer av hårdvara ? Ska data och servra de klassificeras för en restore och i vilken ordning måste de återställas ?
Hur hänger de olika systemen ihop och finns det relevanta systembeskrivningar?

ARBETSSTATIONERNA ?

Vilka operativsystem används, Windows, MAC, Linux , iPad ? Vilka applikationer körs och hur håller vi reda på icenserna?
Vem har kontroll över arbetstationerna och verktyg när BYOD trenden blir allt starkare ?

RIKTLINJER OCH IT POLICIES

Vilka finns de och hur följs de ? Vad har ledningen beslutat ? Hur hanteras ITIL och Change Management och Patch management som WSUS eller SCMM ? Hur hanterar ni sociala medier? Hur ska BYOD (Bring Your Own Device) trenden hanteras?

VILKA TJÄNSTER OCH APPLIKATIONER KÖRS EGENTLIGEN

Kan det vara vettigt att sätta upp automatiserade system för övervakning av servrar och nät?
Centraliserad applikationsinstallation eller är det dags att se om vissa system går att flytta till molnet?

HUR HANTERAS EN INCIDENT?

Finns det beskrivningar av hur t.ex. ett IT haveri ska hanteras eller vad man gör vid en  hacker attack ? Vilka är kosekvenserna för företaget ?

Kontakta mig här för möte

Senior IT konsult inom backup, IT drift, IT säkerhet och cloud tillgänglig för uppdrag

En ny konsult profil jag skrev för ett tag sen, med viss inriktning för ett uppdrag som var just Citrix intriktat. Något nerkortad.

Juha Jurvanen

1968-12-31

Titel

Senior IT konsult inom backup, IT drift, IT säkerhet och cloud

Telefon 070-966 69 97
E-post juha.jurvanen@jufcorp.com

Sammanfattning

Second line drift av Citrx Server i VMware med kluster för ALMI Företagspartner
Uppdraget bestod i att vara behjälplig med driften av ALMIs virtuella miljöer i klustrad VMWare ESX miljö med Citrix , föreslå förbättringar och vara ansvarig för backupdriften och vissa säkerhetsfrågor.

I arbetsuppgiterna ingick även användarhantering, nya installationer av programvaror, uppdateringar, felsökning och server´hantering med nya installaioner av förekommande program som Microsoft SQL Server, Exchange Server och klientapplikationer som Office o.s.v

Som teknikchefRed Coud IT har jag varit den som varit IT arkitekt och designat, driftat och skött second line support och helpdesk för molntjänsten rCloud Office baserad på Microsoft Windows 2008 R2 Server Remote Desktop Services.
Under en längre period var jag även konsultchef och IT Chef med ansvar för 6 konsulter och tekniker.
Under tiden Red Coud IT erbjöd konsulting kan t.ex. företag som Loomis och Boliden nämnas där jag hjälpte till med frågor kring backuphantering och upphandlingar. Red Cloud har dock renodlats till en molnleverantör och konsulting kring drift och säkerhetsfrågor kommer återgå till egen regi i JufCorp. Jag är dock fortfarande second line drift av molntjänsterna och delägare i företaget,

Behjäplig vid installation., design och implementation av Citrix lösning för Ticket (som anställd på Enator)

Behjäplig vid installation., design och implementation av Windows Serevr miljö för Nyman & Shultz (som anställd på Enator)

Jag har längst arbetat som backup / restore expert och specialst på SunGard , tidigare BackupCentraleni 8 år inom många olika server-plattformar (Windows, NetWare, Solaris, Linux) och senare i mitt eget fristående bolag JufCorp.

Från januari 2010 har min tidigare verksamhet och engagemang varit inom Red Cloud IT där jag också är fortsatt delägare och sk cloud arkitekt och CTO/CIO och konsultchef.

Från sommaren 2012 har dock Red Cloud IT renodlat sin verksamhet till molntjänster och därför har konsulting successivt återtagits till JufCorp.

Senior IT konsult

Jag har 16 års erfarenhet som IT konsult varav karriären började på Enator 1996 som PC/LAN konsult på NetWare och Windows samt Citrix med drift hos kunder som Nyman & Schutz, Ticket, American Express , Norrköpings kommun och Rikspolisstyresen. Bland system kan nämnas Lotus Domino, Exchange, Microsoft SQL Server, MySQL och de flesta vanliga förekommande uppgifter vad gäller serverdrift och övervakning av servrar.

Jag har under de många åren inom IT branschen arbetat med tjänster inom IT-Support, nätverksteknik, administration, allehanda säkerhetsfrågor, helpdesk, projektledning med mera. Jag har även varit arbetsledare och teamleader i projekt, agerat säkerhetsspecialist, LAN / WAN tekniker,systemtestare och IT arkitekt och IT strateg av stora och små IT miljöer samt IT Chef och konsultchef.

Om Juha Jurvanen

På fritiden umgås jag med min sambo och våra 4 katter och går gärna på konserter eller bio då musik och film är ett stort intresse. Jag har ett stort intresse för IT så mycket av min tid går til och jag skriver även i några bloggar b.la. http://jufflan.syspeace.com samt http://syspeace.wordpress.com

Som person är jag lugn, positiv, trevlig och mycket målinriktad och alltid professionell i mitt agerande med kunder eller era externa kontakter och brinner för att genomföra projekt och installationer på bästa möjliga sätt för attt nå önskade mål och lösningar och alltid inom överenskommen tidsram.

Anställningar och egna företag

Fristående konsult inom backup, IT drift, IT säkerhet och molntjänster JufCorp

2007-04-15 –
Som fristående egen konsult har jag jobbat med drift av mijöer som t.ex. på ALMI Företagspartner med VMWare och Citrix där jag driftade och hjälpte till med säkerhetsfrågor och backuplösningar. Vid behov hjälpte jag även till som projektledare för kommunkationsprojekt och brandväggsfrågor.
Jag har hjälpt kunder med att t.ex. skriva återstartsplaner s.k. DRP / BCP och varit rådgivande i olika säkerhetsfrågor men även varit behjälplig med praktiska frågor som uppgraderingar och migreringar av Active Directory och Lotus Domino till Microsoft Exchange, Sharepoint installationer, övervakning o.s.v. Bland andra kunder kan t.ex. Vårdförbundet, Heidrick & Struggles, 7e AP Fonden nämnas.

Jag blir ofta anlitad som fristående specialist vid olika frågeställningar vid implementationer och integrationer mellan system och olika säkerhetsaspekter som driftssäkerhet, backupsäkerhet o.s.v.
Bland övriga applikationer jag driftat och arbetat med kan nämnas Microsoft SQL Server, MySQL, Microsoft Exchange Server, IIS Server, Visma, Pyramid, Scala o.s.v

Teknik och konsultchef CTO/CIO och delägare och upphovsman Red Cloud IT

2010-01-01-
Som teknikchef på Red Coud IT har jag varit den som varit IT arkitekt och designat, driftat och skött second line support och helpdesk för molntjänsten rCloud Office baserad på Microsoft Windows 2008 R2 Server.
Under en längre period var jag även konsultchef/IT Chef med ansvar för 6 konsulter och tekniker. Under tiden Red Coud IT erbjöd konsulting kan t.ex. företag som Loomis och Boliden nämnas där jag hjälpte till med frågor kring backuphantering och upphandlingar. Red Cloud har dock renodlats till en molnleverantör och konsulting kring drift och säkerhetsfrågor kommer återgå till egen regi. Jag är dock fortfarande second line drift av molntjänsterna och är forfarande delägare i företaget.

Initiativtagare och upphovsman till Syspeace

2011-11-01-
Mitt intresse för säkerhetsfrågor och automatisering ledde till projektet Syspeace där jag varit initiativtagare för att utveckla en programvara för automatisk intrångshantering på Windows server miljöer.
Bakgrunden var att jag insåg ett behov baserat på alt jobb jag gjort i större datamiljöer och datacenters där det här alltid varit ett svårt problem att lösa på just den plattformen.

Som olika sätt att marknadsföra det skriver jag t.ex. i bloggen http://syspeace.wordpress.com och http://jufflan.wordpress.com .
Den senare är bredare och handlar om servermiljöer i datacenters o.s.v. Min nuvarande roll i Syspeace kan närmast beskrivas som produktansvarig och idéspruta samt testare

DR Specialist och drift online backuper SunGard

1998-12-01 – 2006-11-01
På SunGard (tidigare BackupCentralen) var jag anstäld som DR tekniker och gjorde årligen hundratals restoretester Windows, Netware, Linux och Solaris. Bland uppgifterna ingck allt från praktisk restore till att förbereda mijöer , planera IP nät och migreringar o.s.v. I jobbet ingick även beredskap för katrastrofhantering av kunders miljöer.Andra arbetsuppgifter var design och drift och presales av online backuptjänsten InfoStage/VytalVault samt konsulting kring olika backupfrågor. På SunGard var kundbasen mycket varierad och det främsta arbetet bestod i just validerng av backuper och hjälpa kunder med sina DRP/BCP planeringar.

IT konsult PC LAN/WAN Enator

1996-02 -01-1998-12-01
På Enator jobbade jag som konsult med drift och suport av servermijöer på b.a. Novell NetWare, Microsoft Windows och Citrix och oika serverapplikationer som t.ex. Lotus Notes / Domino.
Bland kunder och uppdrag kan t.ex. Nyman & Schultz, American Express och Ticket nämnas där program som Amadeus och SMART användes

Jag är van att arbeta i stora servermiljöer och stora datacenters men rör mig lika gärna i mindre miljöer och tätare med kunden. Min långa, och framförallt, breda erfarenhet gör det lätt för mig att sätta mig in i olika typer av lösningar och snabbt kunna hjälpa kunden med vad som dyker upp.

Jag har ofta idéer på automatiseringar och förebýggande arbeten med en god känsla för helheten för att säkerställa en god IT drift och är lyhörd för kundens behov och önskemål

Några projekt och uppdrag från både JufCorp och Red Cloud IT

Syspeace (http://www.syspeace.com)
Att utveckla och skapa en enkel och fungerande intrångshanterare för Windows servrar.
Idén och konceptet är mitt från början och inom projektet har jag agerat testare, projtktledare och kravställare. Syspeace stöder Windows 2003 , 2008, 2008 R2 och är nu lanserad publikt och arbete pågår med stöd för Windows 2012 Server.

IT arkitekt för molntjänsterna på Red Cloud IT
Uppdraget bestod i att designa och implementera en hållbar och kostnadseffektiv för drift av moolntjänster till externa kunder Miljön byggdes av Windows 2008 R2 server där alla aspeketer av byggandet sköttes av mig,. Design av nät, val av hall, brandväggs konfigurationer, uppsättning av servrar o.s.v. rCloud Office lanserades redan 2009.

Konsultchef och driftschef på Red Cloud IT
I egenskap av delägare har jag även haft roillen som konsultchef med chefsansvar för 6 tekniker och utvecklare.

Oberoende konsult vid hjälp av upphandling av backupsystem för Boliden
I uppdraget ingick att granska anbud och tekniska lösningar för Boliden

MIgrering av Novell Netware miljö till Windows 2008 AD för olika kunder

Uppdrag att skapa en BCP (Business Coninuity Plan) och DR Plan (Disaster Recovery plan ) för en av AP fonderna.

Effektivisering av backupmiljö på Loomis AB

Effektivisering och genomgång av backupmijö på Utbildningsradion (UR)

Jag konsultar som second line i allehanda serverfrågor hos t.ex D&E Trading AB

Second line drift av VMware med kluster för ALMI Företagspartner
Uppdraget bestod i att vara behjälplig med driften av ALMIs virtuella miljöer i clustrad VMWare ESX miljö med Citrix , föreslå förbättringar och vara ansvarig för backupdriften

Skapa DR tjänst för Windows servrar
Under min anställning på SunGard uyevklade och skapade jag metodiken för att hantera återställning av komplexa Windows miljöer.

Planeing, uppgradering och implementation av Active Directory 2000 till Windows 2008 R2 för kund

Utvärdera och implementera övervakningssystem hos SunGard.Till sist föll valet på Op5 som är baserat på Nagios

IT arkitekt och second line för SunGards online backuptjänst, VytalVault baserat på i365s InfoStage

Var behjälplig vid DR test av servermiljön på Vårdförbundet.
Uppdraget bestod i att hjälpa till med planering, vara behjälplig vid själva testen och utvärderingen och föreslå förbättringar för DR scenarion.

Uppdrag att planera och genomföra migrering från Lotus Notes till Microsoft Exchange hos kund på c:a 50 användare.

Tekniskt ansvarig vid byte av Internet-leverantör för kund med kontor på 21 platser i landet. Second line och kontaktpoerson för kontoren och gentemot leverantören.

Varirt delaktig i design och implementation av serverpark och klienthantering för resebyrå utspridd över landet

Några utbildningar och kurser

Citrix Administration
Nätverksarkitekt/tekniker
Cisco router installation & administration
Solaris Administration 1 & 2
MIcrosoft SMS Server
Novell System Administrator (CNA)
Etisk hacking och säkerhet
EVault InfoStage Advanced
TCP/IP Networking
Novell Brainshare
Microsoft Teched

Ett axplock av program jag jobbat med

Microsoft Office 4.3 – Microsoft Office 2010
I princip samtliga backupprogramvaror på marknaden
Lotus Notes/ Microsoft Exchange
MS SQL Server 6.5 – 2008 R2, Sharepoint
Drift av olika affärssystem som t.ex. Xor, Visma, Pyramid, FLEX, Hogia, Scala o.s.v.

Serveroperativ och olika system

Microsoft Windows NT 3.51 Server – Microsoft Windows Server 2008 R2
Citrix WinFrame – MetaFrame
Micorsoft Exchange 5.5/2000/2003/2007/2010
Microsoft SMS/SCMM Server
Microsoft Active Directory
Novell NetWare 3.x – 6.5 och Novell produkter somNDS, GroupWise, NAL, Bordermanager Server virtualiseringar som VMWare 3 – VMWare 5 och ESXi, Hyper-V och XEN Server
Linux (t.ex. Red Hat, Ubuntu o.s.v)
Lotus Notes Domino Server 3 – Lotus Domino Serve 8
Backupprogram som t.ex. EVault InfoStage Leagto NetWorker Symantec BackupExec, IBM Tivoli, CA ArcServe/BrighStor
Micosoft SharePoint
Microsoft WSUS och olika automatiserade lösningar för uppdateringar
Brandväggar somt.ex Mcrosoft ISA/TNG, SmoothWall, IPCop, RouterBoard, Clavister o.s.v Diverse antiviruslösningar (F Secure, McAfee, Trend t.ex. ) och
Applikationsdistribution (NAL, SMS, AD MSI t.ex.)

Nätverk

TCP/IP/ IPX/SPXP / IGRP / eIGRP
Ethernet / Token Ring / LAN/WAN / WINS / DNS / SNMP
Planering LAN / WAN, installation, administration, felsökning
ADSL/ISDN Modem och oika uppkopplingsösningar, Installation och konfiguration och felsökning
Switch (3COM, HP, Cisco), Installation och konfiguration och övervakning.
Uppsättning brandväggar installation, administration
Övervakning, inventering. Installation och konfiguration
Trådlösa nätverk, WiFi och säkerhet WPA, WPA2, installation och konfiguration
Avancerad felösökning av system och funktioner i LAN / WAN eller server miljö

Klientoperativ

Microsoft Windows 3.11 – Windows 8
Novel Netware 3.2-6.5
Linux (diverse)
BeOS
OpenSolaris
SUN Solaris