Tel: +46 709 666 997
Email: juha.jurvanen@jufcorp.com
MolntjänsterIT Säkerhet, IT drift, IT ProjektIT drift, serrverdrift

Molntjänster

Konsulting kring moilntjänster, utvärdering, implementationer och projekt

Read More

IT Säkerhet, IT drift, IT Projekt

Frågor kring IT säkerhet, IT drift,

Read More

IT drift, serrverdrift

IT drift av servrar, infrastruktur, applikationsdrift

Read More

A new brute force protection platform – Are you up for it ?

IT konsult backuper, It konsult säkerhet, IT konsult syspeace, IT konsult återstartsplaner, It konsult Active Directory
Read More →

Mitigation strategies for securing server environments

IT konsult backuper, It konsult säkerhet, IT konsult syspeace, IT konsult återstartsplaner, It konsult Active Directory

This is a good start for mitigation planning for various attack scenarios. I did not compile this list myself and the original can be found here . I might add […]

Read More →

Securing your datacenter – Physical aspects

securing datacenter

This is a post in securing some of the physical aspects of a datacenter

Read More →

Svenskt sjukhus förlorade data om 5000 patienter pga bristande backuper och övervakning 

backup, IT säkerhet, molntjänster

En artikel i Computer Sweden nyligen visade än en gång på konsekvenserna av bristande återstartsplanering och bristande kvalitetskontroll av backuper

Read More →

Ny version av Wordfence för WordPress släppt idag

Säkerhet och WordPress WordPress är en av de absolut största plattformarna idag för websidor och CMS. Framgången ligger i enkelheten att sätta upp och alla tillägg och teman som finns […]

Read More →

Återställa Windows Server 2008/2008 R2 med Windows Server Backup vid en DR (Disaster Recovery)

Åerställa Windows Server med den inbyggda Windows Server Backup från en USB disk med några tips.

Read More →

Backup/Restore och Disaster Recovery

Backup/restore, Disaster Recovery och kontinuitetsplaner Hur ser backuptagningen ut med t.ex. Full, Differentiell och Inkrementell backup eller t.o.m kanske Delta / Block level? Vad är för- och nackdelarna med de […]

Read More →

Backup / Restore , backup tester, återstartsplanering

Jag erbjuder företag och organisationer tjänster främst inom IT säkerhet, backup/restore, återstartsplaner, Disaster Recovery / BCP och serverdrift och utredningar kring molntjänster samt projektledning. Jag vänder mig till företag som […]

Read More →

Skydda Windows och t.ex. Exchange webmail OWA mot lösenordsattacker

En artiukel som behandlar lössenordsattacker mo Windows system och hur man hanterar dem.

Read More →

Incidenthantering vid hacking och att rapportera till ISP eller företag

Incidenthantering vid hacking och att rapportera till ISP eller företag Igår och idag har en specifik IP adress från en av våra ISP:er försökt bryta sig hos några av mina […]

Read More →
Molntjänster – publika, privata ?

MOLNTJÄNSTER Molnet och alla dess möjligheter är fantastiska och oanade. Molntjänster är tveklöst framtidens IT. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom alla aspekter av vad det innebär att […]

Read More
IT säkerhetsfrågor , intrångssäkerhet, incident management

Kommunikation, förbindelser och nätverk Fast förbindelse eller ADSL eller annat som 3G / 4G och vilka är konsekvenserna? Frame relay ? Hastighet och ska det vara synkront eller asynkront för […]

Read More
Backup, restore, återstartsplanering, kontinuitetsplanering och backupövervakning

Hur tas era backuper ? Finns det relevant dokumentation? Har ni en DRP (Disaster Recovery Plan) dvs en återstartsplanering och testat restore ? Har ni även en kontinuitetsplanering på plats […]

Read More
Infrastruktur , serverdrift , övervakning och planering

Infrastruktur, applikationsdrift och serverdrift är väldigt bekanta områden .Att drifta blandade miljöer med Windows Servrar, Linux, Novell Netware är något jag har gjort länge och på både små och stora […]

Read More
Om Juha Jurvanen

 Juha Jurvanen – IT konsult inom backup restore, serverdrift och molntjänster , IT säkerhet som t.ex. Syspeace , backup/restore, Disaster Recovery och IT drift Jag har arbetat som backup / […]

Read More