+46 709 666 997 Mon. – Fri. 09:00 – 18:00

Syspeace rapport – Exchange Server attackerad över 400 gånger på några timmar

Att göra en server nåbar över Internet , oavsett vad den gör, kommer per automatik att att göra den till måltavla för olika typer av intrångsförsök. Det finns många olika typer av intrångsförösk och även med olika syften. En del attacker handlar om att på ena eller andra sättet få kontroll över hårdvara som CPU, […]

Read More

Backup/Restore och Disaster Recovery

Backup/restore, Disaster Recovery och kontinuitetsplaner Hur ser backuptagningen ut med t.ex. Full, Differentiell och Inkrementell backup eller t.o.m kanske Delta / Block level? Vad är för- och nackdelarna med de olika sätten? Vad är deduplicering? Vilka konsekvenser får det ? Räcker tiden för backupfönsret till? Behövs en annan lösning eller går det att effektivisera det […]

Read More