+46 709 666 997 Mon. – Fri. 09:00 – 18:00

Kopiera och exportera Syspeace inställningar för en ny installation

Syspeace export Syspeace har en inbyggd funktrion för att kopiera och flytta eller duplicera installationer mellan servrar då man som systemadministratör ofta vill använda ungefär samma inställningar och slippa krånga med att söka licensnycklar, mail inställningar o.s.v. Funktionen att exportera Syspeace har funnits inbyggd sedan många versioner och används med fördel för företag och molnleverantörer […]

Read More