+46 709 666 997 Mon. – Fri. 09:00 – 18:00
IT konsult backup restore återställa server

Återstartsplaner för IT – Disaster Recovery på svenska

Efter 20 år som IT konsult inom många olika områden är min erfarenhet att backuper och återstartsplaner för IT fortfarande är en eftersatt fråga. I sak har det inte förändrats mycket , trots molntjänster och förenklade metoder och hur många gånger det än diskuteras på möten blir det ändå eftersatt och uppskjutet. Ända till den […]

Read More