+46 709 666 997 Mon. – Fri. 09:00 – 18:00
IT konsult backup restore återställa server

Återstartsplaner för IT – Disaster Recovery på svenska

Efter 20 år som IT konsult inom många olika områden är min erfarenhet att backuper och återstartsplaner för IT fortfarande är en eftersatt fråga. I sak har det inte förändrats mycket , trots molntjänster och förenklade metoder och hur många gånger det än diskuteras på möten blir det ändå eftersatt och uppskjutet. Ända till den […]

Read More

Backup/Restore och Disaster Recovery

Backup/restore, Disaster Recovery och kontinuitetsplaner Hur ser backuptagningen ut med t.ex. Full, Differentiell och Inkrementell backup eller t.o.m kanske Delta / Block level? Vad är för- och nackdelarna med de olika sätten? Vad är deduplicering? Vilka konsekvenser får det ? Räcker tiden för backupfönsret till? Behövs en annan lösning eller går det att effektivisera det […]

Read More