SSL och kryptering på IIS Server räcker inte

Standardinställningarna för SSL och kryptering på IIS Server räcker inte

backup disaster recovey kontinuitetsplaner SSL IT säkerhet molntjänster syspeace

IIS dvs Microosft Internet Information Server är en gratis webserver som följer med alla Microsoft Windows Server installationer om man väljer använda den. Som standard finns inga SSL certifikat men de går att lägga till och det rekommenderas starkt att man gör det .
Oavsett vad man ska ha servern till.

En vanlig metod för en hacker är att använda en MITM (Man In The Middle) attack , i praktiken går den till så att hackaren utger sig för att vara den servern som en användare tror sig för prata med (t.ex. Bliocket eller sin bank eller Facebook ) men egentligen är trafiken lurad att gå genom hackarens dator och på det sättet kan hackaren få fram all trafik som lösenord och användarnamn o.s.v.

Det här kan åstadkommas på ett antal sätt och ett av dem är just att standardinställningarna i en webserver tillåter gamla och utdatwerade krypteringar och det bör man inte tillåta från servern.

Den här artikeln på IDG väckte frågan till liv igen och ett antal nya brister s användsa av FREAK, POODLE och HEARTBLEED

Kryptering på IIS Server

Jag har sammanställt nedanstående script efter letat och läst på nätet som slår av dålia krypteringar , aktiverar TLS som det ska och helt enkelt rättar till de värsta bristerna i vart fall.
Det här gäller IIS 7 och uppåt.

Testa först hur er server är uppsatt med SSL

Enklast är att göra det via den här länken.
Skriv in ert domännamn och klicka ok .
Betyget kommer efter ett tag. Allt med en bokstav högre än B bör fixas. A är bra medans att upp nå A+ kräver en del andra ingrepp också som kan vara svårt att få till.

Säkra upp sin kryptering på IIS

Kopiera all text mellan == JufCopr Börja här == till == JufCorp Klart == , spara ner i en fil med ändelsen .reg och dubbeklicka på den . Svara ja på frågan och starta om servern.
Testa sedan en scan igen av er server igen på SSL Labs.
Glöm inte klicka i lilla texten “Clear cache” så ni inte tittar på en gammal scan av serven.

== JufCorp Börja här ==

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Client]
“DisabledByDefault”=dword:00000000
“Enabled”=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Server]
“Enabled”=dword:00000001
“DisabledByDefault”=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client]
“DisabledByDefault”=dword:00000000
“Enabled”=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server]
“Enabled”=dword:00000001
“DisabledByDefault”=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Ciphers\DES 56/56]
“Enabled”=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Ciphers\NULL]
“Enabled”=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Ciphers\RC2 40/128]
“Enabled”=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Ciphers\RC2 56/128]
“Enabled”=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Ciphers\RC2 64/128]
“Enabled”=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Ciphers\RC2 128/128]
“Enabled”=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Ciphers\RC4 40/128]
“Enabled”=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Ciphers\RC4 56/128]
“Enabled”=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Ciphers\RC4 64/128]
“Enabled”=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Ciphers\RC4 128/128]
“Enabled”=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\PCT 1.0\Server]
“Enabled”=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 2.0\Server]
“Enabled”=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 3.0\Server]
“Enabled”=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 3.0\Client]
“DisabledByDefault”=dword:00000001
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 2.0\Server
“DisabledByDefault”=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Cryptography\Configuration\SSL\00010002]
“Functions”=”TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P521,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P384,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P256,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P521,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P384,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P256,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P521,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P521,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P384,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P256,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P384,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P256,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384_P521,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384_P384,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256_P521,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256_P384,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256_P256,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P521,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P384,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P521,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P384,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P256,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P521,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P384,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P256,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P521,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P384,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P256,TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256,TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256,TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA,TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA,”

== JufCorp Klart ==

Kontakta mig