Hyr en IT chef , projektledare eller IT ansvarig

Hyr en IT Chef / IT Driftschef?

hyr en it chef backup disaster recovey kontinuitetsplaner IT säkerhet molntjänster syspeace Behöver ni hyra en IT chef, IT ansvarig eller Driftschef?
Jag har en lång erfarenhet av drift, driftsplanering, budget, personal och liknande och kan hjälpa till som IT Chef / IT Driftschef / T ansvarigee
Jag kan fortsätta hjälpa er på deltid om det räcker eller på heltid..
Flexibilitet är allt.

Projektledning

Behöver ni hjälp vid ett specifikt projekt och extra bemanning ? Sätta upp webserver ? Planera införa nya affärssystem eller CRM ? Migrering från t.ex. Windows 2003 Serevr till nya servrar eller molntjänster ? Införa nya rutiner och arbetssätt?
Jag har lång erfarenhet av projektarbeten och är resultatinriktad, fungerar bra i grupp men kan även självständigt planera och oftast genomföra arbetet.
Jag har även via mitt nätverk tillgång till mycket erfarna projektledare från några av landets största företag utifall ert projekt är så stort i omfattning att det skulle behövas

Testledare / testare & acceptanstester?

Behöver ni hjälp vid införande av ett nytt system?
Jag har lång erfarenhet av testplanering, genomförande, applikationstestande/acceptanstestning och införande / implementation av nya lösningar.
Jag kan även fungera som en länk mellan teknikavdelning och användare eller hjälpa till att hålla kurser i det nya systemet.
Jag har installerat och implementerat t.ex. Active Directory, Exchange Server, SQL Server, NDS, Lotus Domino, Linux servrar, webbservrar, Intranät, affärssystem, logistiksystem, arbetsplatser.

Kontakta mig för möte