Mailservrar och mailhantering, DNS

backup disaster recovey konituitetspalner IT säkerhet molntjänster syspeace

Mailservrar som t.ex. Microsoft exchange och Lotus domino

Vem hanterar domänregistreringen och DNS pekningen av MX pekare?
Vilken mailserver skall användas?
Microsoft Exchange 2007/2010/2013? Hur skyddar vi Exchange OWA från hacking?
Lotus Notes ?
Sendmail ?
Hur ska den skyddas mot t.ex. SPAM och virus?
Vad är DNS Blacklisting och DNS Greylisting?
Hur stoppas den mot s.k. relaying ?
Vad är SMTP AUTH?
Hur använder man “smart host” ?
Ska mailen gå krypterat ?
Ska det gå att läsa mail via webb ?
Behövs en sekundär MX pekare och vad är det ?

Mailservern och operativsystemet?

Vilka tjänster / processer måste vara igång?
Vilka kan/ bör man stänga för prestanda och säkerhet?
Hur hänger de ihop?

Åtkomst för användarna ? Vilka Funktioner i mailserverna ska användas som t.ex mobil synkronisering och delade kalendrar?

Ska det finnas delade kalendrar? Ska mobila enheter (mobiltelefon, PDA, iPad o.s.v. ) synkroniseras mot systemet för att läsa mail eller kalendrar och isåfall hur ? Hur ska vi hantera BYOD (Bring Your Own Device) trenden?

Säkerheten på mailservern?

Vad är minimum för backuper för att kunna återställa ett komplett systemhaveri eller bara delar av det?
Finns det dokumenterat HUR det ska göras?
Har ni system som är beroende av varandra och i vilken ordning måste en restore göras för att det ska gå så snabbt som möjligt att återgå till normal drift igen. Ska webmail finnas? Hur skyddar vi den mot intrångsförsök som dictionary attacker och brute force attacker?

Vilka riktlinjer gäller och hur följs de ? Hur ser er IT policy ut?

Finns det policies uppsatta för hur stora mailboxar användarna får ha ?
Bör vissa filtyper stoppas i servern ?
Vilka och varför ?
Arkiveras data ?
Hur länge sparas mail på servern och när måste backupen användas?
Skall enskilda mail gå att återskapa?
Vad säger lagen i Ert fall ?
Vilka riktlinjer är uppsatta från ledningen ?
Hur ska vi hantera mobila enheter nr någon slutar?