Installera skydd mot lösenordsattacker på Windows med Syspeace

Att installera och konfigurera Syspeace för Windows

backup disaster recovey konituitetsplaner IT säkerhet molntjänster syspeace

Att sätta upp skydd mot lösenordsattacker mot Windows med Syspeace är väldiigt enkelt och snabbt och finns att testa gratis i 30 dagar.

Syspeace är ett intrångsskydd för Windows som är specialiserat på att hantera lösenordsattacker / ordboksatattacker mot Windows och Windows Server. Microsoft Exchange och Exchange OWA, Terminal Server, Remote Desktop Server, Sharepoint, SQL Server och mer.

Förbereda Windows / Windows Server

I ett första steg aktiverar jag loggning av inloggningar på datorn / servern.
Nästa steg är att slå på bransdväggen på alla profiler dvs domän, privat och hemma.
Man behöver även ha senaste .Net installerat.

Ladda ner och installera Syspeace

Ladda ner Syspeace , i det här fallet från JufCorp Downloads och startar installationen. Syspeace finns även att hämta på https://www.syspeace.com/free-download/download-plus-getting-started-with-syspeace/

Skapa konto med giltig mailadress och registrera

Efter installationen gått klart startar jag Syspeace GUI, registrerar ett konto och får min licensnyckel mailad till mig och aktiverar den.

Konfigurera larm från Syspeace

Det här sista stegetr är egentligen inget krav men de flesta sätter ändå upp det för att se att det blockeras attacker.
Som ett sista steg sätter jag upp vilken mailserver jag vill använda för att få larm om blockeringar och licensinformation
Ja anger också till vilken mail adress jag vill de ska skickas och efter det är installationen av och konfigurationen av Syspeace är klart.

Syspeace är nu installerat som en Windows tjänst och kommer startas automatiskt även när datorn/serevrn startas om.
Gränssnittet är bara för att ändra inställningar som t.ex. skapa andra regler för blokeringar eller skapa rapporter med Syspeace Access Reports

Syspeace stödjer Windows 7,8,8.1,
Windows Serevr 2003, 2008, 2008 R2,2012, 2012 R2 och alla SBS (Small Business Server) versionerna av dessa.

Kontakta mig för möte