Hjälp med daglig IT drift eller second line / third line support?

Hjälp med IT drift, second line och third line support?

JufCorp backup disaster recovey kontinuitetsplaner IT säkerhet molntjänster syspeace IT drift

Jag kan hjälpa till som tekniker, projektledare eller ett rent bollplank för idéer kring Era system och Era behov inom IT drift.
Det kan vara Vid nyinstallationer, systembyten eller uppgraderingar där jag kan hjälpa till med testande, acceptanstester och planering.

Inhyrd extra resurs för IT drift över semestrar och ledigheter eller hög belastning?

Jag kan tack vare min långa erfarenhet inom driftsfrågor snabbt sätta mig in i hur Ert nät är byggt och vilka flöden som används och därigenom snabbt kunna vara till hjälp om ni har ett akut behov av tekniker på den vanliga drifts-sidan. Nyckeln är red erfarenhet från drift inom många olika branscher och många olika systembehov.
Den här typen av driftuppdrag är ofta under en kortare period eller på deltid kanske någon dag i veckan.

Hjälp med helpdesk, support och applikationsdrift?

Jag kan hjälpa er i helpdesk / servicedesk och supportfrågor till användarna inom de flesta vanliga applikationer och nätverksfrågor.
På Red Cloud IT har jag, föruom rollen som cloud architect, varit den som är den hjälpt till med first line support och hanterat Helpdesk. Jag har även jobbat mycket med processser och arbetsflöden i en servicedesk och helpdesk.

Arbetstationer och användarna

Jag har arbetat en del med att automatisera och förenkla olika installationer med t.ex MSI paketering och uppgraderingar från centralt håll med t.ex. Microsoft SMS Server eller andra verktyg. Att tänka igenom flöden vi installationer och patchhanteringar sparar både pengar och tid.

Kontakta mig för ett möte