GDPR: Fem viktiga nyheter i EU:s dataskyddsförordning

It konsult, IT säkerhet, backupwer , syspeace

En länk till en bra artikel med begriplig samnanställning om ett av de kanske mest uppmärksammade nya direktiven som träder i kraft snart.

Att inte följa GDPR kan bli enormt dyrt, upp till 20 miljoner € eller 4% av omsättningen i böter.

Hur har ert företag förberett sig? Kommer det vara stora förändringar som behöver göras? Vad kan göras rent tekniskt för att förbereda sig?

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.660488/eu-dataskydd-it-upphandlingar