Epicor iScala, Lotus Notes Edicom Transport som molntjänst

JufCorp

JufCorp

Epicor iScala, Lotus Notes Edicom Transport som molntjänst

Som ett roligt och intressant projekt satte jag nyligen upp ett privat moln hos en kund. Kunden har c:a 20 användare fördelat över 3 olika länder och ett 10-15 tal servrar varav fortfarande många kör Windows 2003 så det var dags att göra något.

Kunden tänkte urpsrungligen köpa in nya servrar (för så har man ju alltid gjort ) , installera upp nyare serveroperativ och flytta alla applikationer till dem med allt vad det innebär.
I princip samtliga servrar behövdes bytas ut så bara hårdvarukostnaderna och licenser för detta skulle enkelt ha blivit minst 500 000 sek. Minst.

Efter en analys av miljön föreslog jag istället att bygga en privat molntjänst åt dem och återanvända några av servrarna och endast köpa en ny för att hantera molntjänsten och återanvända de andra för andra funktioner och failover.

I miljön används b.la. Epicor iScala, Lotus Notes , Edicom Transport, StreamServe och diverse programvaror kring lagerhantering och logistik.

När lösningen nu är klar kan jag konstatera att de i ett slag blev plattformsoberoende och nu även kan köra sitt CRM i Lotus NOtes och Epicor iScala som plattformsoberoende och molnbaserat i sin egen serverhall. Efter diskussioner avvecklade vi även en VPN lösning och ersatte med SSL certfikat för att förenkla tillgång till program för säljarna och även ge dem tillgång till alla deras program på iPad, MAC, Android och naturligtvis alla Windows versioner.

Ytterligare en given fördel är att investeringskostanderna för lösningen kanske blev en 10 % av vad de annars hade tänkt investera.

Kostnaderna för framtida investeringar i tunga arbetstationer är borta, all hanteringen är central och intrångshanteringen sköt såklart av Syspeace.

Ett roligt uppdrag och både jag och kunden är väldigt nöjda med hur enkelt och smidigt det blivit.

Så om ert företag också sitter i funderingar att migrerar från Windows Server 2003 så kanske det inte är den bästa lösningen att köpa nytt bara för att man alltid gjort så . Det finns nya, smidiga och väldigt väl fungerande lösningar att använda som de flesta företqag redan har hårdvara på plats för. Det handlar bara om att veta ur man återanvänder det man har isället för att bara köpa nytt.

Vill ni veta mer om att skapa en egen molntjänst för ert företag eller kanske diskutera om ni kan flytta det ni har idag till en publik molntjänst som t.ex. Red Cloud ITs rCloud Office?
Kontakta mig