rCloud Office Quick Check

Svenska molntjänster för företag och föreningar

Din IP adress - 35.172.223.251

Refresh every 5 seconds

GEN II - RD Gateway, Web Access, Connection Broker

rdweb.rcasp.se

RDWeb rCloud Office TSGW OK

GEN I - TSGW - RDP, RD Gateway

tsgw.rcasp.se

RDP rCloud Office TSGW OKRDWeb rCloud Office TS001 OK

GEN I - TS001 - RDP, RDWeb

ts001.rcasp.se


RDP rCloud Office TS001 OKRDWeb rCloud Office TSGW OKFileupload rCloud Office TSGW OK

ts002.rcasp.se

GEN I - TS003 - RDP, RDWeb

ts003.rcasp.se


RDP rCloud Office TS001 OKRDWeb rCloud Office TSGW OK

Exchange -Mail

exchange.rcasp.se


OWA rCloud Office TSGW OKSSL 465 rCloud Office TSGW OKSSL 587 rCloud Office TSGW OK

User Access - SMB, User profiles, Mapped drives

File shares


User Access : rCloud Office TSGW OK
SSL Check
SSL Certficiate Valid To:Fri, 07 Oct 2022 17:32:21 +0200
rCloud Office TSGW OK
Last checked : 19:58:46 Timezone Europe/Stockholm