+46 709 666 997 Mon. – Fri. 09:00 – 18:00
It konsult, IT säkerhet, backupwer , syspeace

GDPR: Fem viktiga nyheter i EU:s dataskyddsförordning

En länk till en bra artikel med begriplig samnanställning om ett av de kanske mest uppmärksammade nya direktiven som träder i kraft snart. Att inte följa GDPR kan bli enormt dyrt, upp till 20 miljoner € eller 4% av omsättningen i böter. Hur har ert företag förberett sig? Kommer det vara stora förändringar som behöver […]

Read More

IT konsult backup restore återställa server

Återstartsplaner för IT – Disaster Recovery på svenska

Efter 20 år som IT konsult inom många olika områden är min erfarenhet att backuper och återstartsplaner för IT fortfarande är en eftersatt fråga. I sak har det inte förändrats mycket , trots molntjänster och förenklade metoder och hur många gånger det än diskuteras på möten blir det ändå eftersatt och uppskjutet. Ända till den […]

Read More