+46 709 666 997 Mon. – Fri. 09:00 – 18:00

F Secure for Microsoft Exchange – ” Scan failed” , dropped messages on Microsoft Exchange 2010 #msexchange #security

The automatic update of the Gemini Engine in F Secure for Microsoft Exchange contains a bug in todays update and kilsl all in and outbound email. Here’s how to fix it.

Read More

Dokumentation , övervakning och rutinbeskrivningar vid incidenter

Övervakning, incidenthantering och dokumentation av IT miljön NäÄTVERKET OCH KOMMUNKATIONDRNA ?   Hur ser nätet ut med IP adresser och IP planer? Topologi ? Switchar och Routrar med VLAN och routing? Modem för failover ? Vilka förbindelser finns in och ut ? Vad är kritiskt och behövs en redundant förbndelse? Hur sätter man upp automatisk […]

Read More