+46 709 666 997 Mon. – Fri. 09:00 – 18:00
It konsult, IT säkerhet, backupwer , syspeace

GDPR: Fem viktiga nyheter i EU:s dataskyddsförordning

En länk till en bra artikel med begriplig samnanställning om ett av de kanske mest uppmärksammade nya direktiven som träder i kraft snart. Att inte följa GDPR kan bli enormt dyrt, upp till 20 miljoner € eller 4% av omsättningen i böter. Hur har ert företag förberett sig? Kommer det vara stora förändringar som behöver […]

Read More

IT konsult backup restore återställa server

Återstartsplaner för IT – Disaster Recovery på svenska

Efter 20 år som IT konsult inom många olika områden är min erfarenhet att backuper och återstartsplaner för IT fortfarande är en eftersatt fråga. I sak har det inte förändrats mycket , trots molntjänster och förenklade metoder och hur många gånger det än diskuteras på möten blir det ändå eftersatt och uppskjutet. Ända till den […]

Read More

IT konsult backuper, It konsult säkerhet, IT konsult syspeace, IT konsult återstartsplaner, It konsult Active Directory

Att sätta upp ett SPF record för att minska SPAM och bedrägerier

Vad är ett SPF record och hur kan det minska SPAM ? I princip fungerar SPF record  så att när ni skickar ett mejl så kontrollerar den mottagande mejlservern huruvida mejladressen eller rättare sagt den mejldomän ni skickar från, i mitt fall alltså @jufcorp.com, verkligen får komma från den IP adressen den ska. Ett inte […]

Read More