+46 709 666 997 Mon. – Fri. 09:00 – 18:00

Backup / Restore , backup tester, återstartsplanering

Jag erbjuder företag och organisationer tjänster främst inom IT säkerhet, backup/restore, återstartsplaner, Disaster Recovery / BCP och serverdrift och utredningar kring molntjänster samt projektledning. Jag vänder mig till företag som behöver en extra resurs eller specialist / IT konsult under en kortare eller längre period. En del uppdrag är specifika, tidsbegränsade projekt, medan andra är […]

Read More