Backup/Restore och Disaster Recovery

Backup/restore, Disaster Recovery och kontinuitetsplaner

Hur ser backuptagningen ut med t.ex. Full, Differentiell och Inkrementell backup eller t.o.m kanske Delta / Block level? Vad är för- och nackdelarna med de olika sätten?
Vad är deduplicering? Vilka konsekvenser får det ? Räcker tiden för backupfönsret till?
Behövs en annan lösning eller går det att effektivisera det Ni har?
Att effektivisera och förbättra det ni har kan spara mycket tid och pengar.

Vad behöver vara med i backuperna ? Är det tillräckligt för att användas vid en restore av servern eller hela systemet?

Vad är minimum för backuper för att kunna återställa ett komplett systemhaveri eller bara delar av det?
Finns det dokumenterat HUR det ska göras? Har ni system som är beroende av varandra och i vilken ordning måste en restore göras för att så snabbt som möjligt att återgå till normal drift igen ? Hur fungerar just Ert server- operativ?
Microsoft Windows, Novell NetWare, SUN Solaris, Linux .. alla beter de sig olika vid restore.

Tar backuperna för lång tid och för mycket plats ? Går de att förbättra utan stora investeringar?

Vid återställnng av t.ex Microsoft Exchange bör man t.ex. exkludera vissa saker som kan “trassla” vid restore. Exemplen är många. Att backa onödigt mycket kostar bara tid, band och bandbredd. Går det kanske att effektivisera ? Backas en massa onödiga, privata filer som tar plats, tid och utrymme på backuperna?
Ska arbetstationer och laptops backas? Hur, isåfall?

Backupdrift och övervakning ? Backuploggar, vem läser dem och åtgärdar eventuella fel? Vem övervakar och tar ansvar för backupen?

Att missa felmeddelanden i backupen kan få ödesdigra konskvenser om Ert kritiska data inte finns med när det verkligen behövs. Enda sättet att veta är att göra en genomgång och analys av era backuper och göra en DR test (återstartstest).

Hur förvaras backuperna? Dags att tänka på online backuper?

Tänk på att allt Ert företagsdata ligger på banden/mediat och med rätt kunskap kan det användas fel.
och vem har tillgång till dem ? Och när ? Vem har ansvaret om de försvinner på vägen? Går det att lita på onlinebackuper ?

Vilka riktlinjer och IT policies gäller och hur följs de ?

Finns det policies uppsatta för överskrivning av banden ?
Hur långt tilbaka skall drifts-data kunna återläsas?
Hur länge arkiveras data ?
Vad säger lagen i Ert fall ?
Vilka riktlinjer är uppsatta från ledningen ?

I de här tidigare artiklarna har jag sammanställt några frågor och planer
Disaster recovery på svneska samt Grundmall för kontinuitetsplanering IT och återstartsplanering IT

Kontakta mig för hjälp med att se över era backuper och rutiner.