Backup / Restore , backup tester, återstartsplanering

Jag erbjuder företag och organisationer tjänster främst inom IT säkerhet, backup/restore, återstartsplaner, Disaster Recovery / BCP och serverdrift och utredningar kring molntjänster samt projektledning.

Jag vänder mig till företag som behöver en extra resurs eller specialist / IT konsult under en kortare eller längre period. En del uppdrag är specifika, tidsbegränsade projekt, medan andra är löpande över en längre tid.

Jag bor i Stockholm men kan ta uppdrag i hela landet eller Norden/Europa.
Jag åtar mig även drift och övervakning av era backuper och servrar.
Varje dag.
Året runt.

IT konsult inom säkerhet, backup restore, IT drift moln

BACKUP / RESTORE

Efter att ha jobbat dagligen i 8 år som Disaster Recovery-tekniker på SunGard Availabiliy Services kan jag vara mycket behjälplig med de flesta backuplösningar som finns på Windows, NetWare, Solaris samt Linux . Jag har unik kompetens på hur man återställer servrar, funktioner och nät.
IT DRIFT OCH SENIOR SECOND LINE SERVERTEKNIKER OCH PROJEKTLEDNING

Då jag tidigare arbetat som konsult inom outsourcing är jag även kunnig inom drift, installation och support av företagsnät. Jag har också varit del i driften av t,ex, SunGards online-backuptjänster där jag varit med om design, installation och drift. Jag kan hjälpa till med er support och helpdesk på serversidan eller fungera som temporär IT ansvarig /IT Chef / IT driftschef eller projektledare.

INSTALLATION, MIGRERING OCH PLANERING AV NYA SERVRAR OCH FUNKTIONER

Jag kan hjälpa till med planering, installation och konfiguration av mailsystem, SQL, nätverk, brandväggar, VPN lösningar, övervakningar, DNSBlacklisting, antivirusskydd o.s.v. All installation innehåller givetvis en god dokumentation.

RUTINBESKRIVNINGAR OCH DOKUMENTATION

Jag kan hjälpa till med att skapa rutiner och dokumentation för att säkerställa en fungerande drift och ett fungerande tillvägagångsätt vid ett haveri. Ingen kan planera för alla tänkbara avbrott men en god grundplan är en förutsättning för att snabbast möjligt kunna återkomma i produktion efter ett eventuellt haveri. Frågan är mycket enkel – Hur länge kan ni vara utan er IT ?

MOLNTJÄNSTER

De senaste åren har jag varit mycket aktiv med molntjänster på Red Cloud IT där jag byggt, driftat och designat rCloud Office-lösning samt varit teknik-och konsultchef. Jag är också delägare i Red Cloud IT men jag hjälper er att utvärdera även andra molntjänster och hjälper er att välja det som passar just er verksamhet. Det finns många molntjänster och det gäller att välja precis rätt för just er verksamhet.

VERIFIERING, REVISION OCH STUDIER AV BEFINTLIGA LÖSNINGAR

Jag kan hjälpa till med att verifiera befintliga lösningar , antingen genom gå igenom de lösningar ni har och föreslå förändringar eller göra fullständiga återläsningar av Era system för att säkerställa funktionalitet. Jag är inte knuten till något företag eller produkt vilket gör mina analyser helt oberoende av andra leverantörer. Jag hjälper er att planera era återstartstester och skriva återstartsplaner (s.k. DRP Disaster Recovery Planning) så de finns på plats när de behövs och ni kan minimera ert stillestånd.
KURSER OCH WORKSHOPS

Jag har hållit kurser och workshops för externa företag om Disaster Recovery och backuper och kan även hålla kurser i t.ex. SEO (sökmotorpoptimering) och webövervakning.

FÖRETAGETS IDENTITET PÅ INTERNET?

Jag hjälper er gärna med att se över hur ni syns på Internet och kommer med tips och råd om hur ni kan skydda ert varumärke och hur ni t.ex. kan använda Google Analytics för relevanta rapporter om besökare på er hemsida och får bättre leadsgenerering. Jag hjälper er att sätta upp enkla verkyg för att få larm på om något förändras oväntat på er hemsida som kanske till följd av en hackerattack. Jag hjälper er gärna också att övervaka detta och kommer med tips och förslag på hur ni kan synas bättre på t.ex. Google.Ned är några bloggar jag skriver i

SÄKERHETSANALYSER AV NÄTVERK OCH SERVRAR

Grundläggande kontroller av nätverkssäkerheten, patchhantering, lösenordspolicies, intrångsförsök o.s.v.
JUHA JURVANENS KONSULTPROFIL (CV) SOM PDF

En långt ifrån komplett CV då en sån skulle bli orimligt lång efter 15 år som IT konsult men den ger ett hum om vad jag jobbat med innan.

BRUTE FORCE BLOCKERING OCH SKYDD AV WINDOWS SERVRAR

Syspeace är en programvara jag kommit med urpsrungsidéen till som utvecklats sedan dess till ett enkelt men mycket kraftfull skydd för Windows servrar som Exchange, Terminal Server o.s.v. Läs mer på www.syspeace.com
. Jag hjälper er gärna med installation och konfiguration av Syspeace