+46 709 666 997 Mon. – Fri. 09:00 – 18:00

Backup, restore, återstartsplanering, kontinuitetsplanering och backupövervakning

Hur tas era backuper ?
Finns det relevant dokumentation?
Har ni en DRP (Disaster Recovery Plan) dvs en återstartsplanering och testat restore ? Har ni även en kontinuitetsplanering på plats

Hur ser backuptagningen ut med t.ex. Full, Differentiell och Inkrementell backup eller t.o.m kanske Delta / Block level? Vad är för- och nackdelarna med de olika sätten?
Vad är deduplicering?
Vilka konsekvenser får det ?
Räcker tiden för backupfönsret till?
Behövs en annan lösning eller går det att effektivisera det Ni har?

Att effektivisera och förbättra det ni har kan spara mycket tid och pengar.

Räcker backuperna för en total restore ?

Vad är minimum för backuper för att kunna återställa ett komplett systemhaveri eller bara delar av det?
Finns det dokumenterat HUR det ska göras?
Har ni system som är beroende av varandra och i vilken ordning måste en restore göras för att så snabbt som möjligt att återgå till normal drift igen ?
Hur fungerar just Ert server- operativ?
Microsoft Windows, Novell NetWare, SUN Solaris, Linux .. alla beter de sig olika vid restore.

Tar backuperna för lång tid, gör långsamt eller tar för mycket plats ?

Vid återställnng av t.ex Microsoft Exchange bör man t.ex. exkludera vissa saker som kan “trassla” vid restore. Exemplen är många. Att backa onödigt mycket kostar bara tid, band och bandbredd. Går det kanske att effektivisera ?
Backas en massa onödiga, privata filer som tar plats, tid och utrymme på backuperna?
Ska arbetstationer och laptops backas? Hur, isåfall?

Backuploggar, backupövervakning. Vem läser och åtgärdar eventuella fel

Att missa felmeddelanden i backupen kan få ödesdigra konskvenser om Ert kritiska data inte finns med när det verkligen behövs. Enda sättet att veta är att göra en genomgång och analys av era backuper och göra en DR test (återstartstest)

Hur förvaras backuperna? Dags att tänka på offsite / online backuper?

Tänk på att allt Ert företagsdata ligger på banden/mediat och med rätt kunskap kan det användas fel.
och vem har tillgång till dem ?
Och när ?
Vem har ansvaret om de försvinner på vägen?

Vilka riktlinjer och IT policies har ni och hur följs de ?

Finns det policies uppsatta för överskrivning av banden ?
Hur långt tilbaka skall drifts-data kunna återläsas?
Hur länge arkiveras data ?
Vad säger lagen i Ert fall ?
Vilka riktlinjer är uppsatta från ledningen ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.