Återställa Windows Server 2008/2008 R2 med Windows Server Backup vid en DR (Disaster Recovery)

Windows Server Backup vid restore

backup disaster recovey konituitetspalner IT säkerhet molntjänster syspeace

Att återställa Windows Server kan ibland vara en mardröm tyvärr. Hårdvaruberoenden och andra saker som kan spela in och göra återställningen ganska komplicerad som DNS, Active Directory, Exchange, SQL Serevr o.s.v
För att rätta till sakern efter en återställning krävs ett antal ingrepp men jag går inte igenom dem här utan beskriver bara processen för hur man får tillbaka grunden.

Använda Windows Server Backup

Att använda den inbyggda Windows Server Backup kan fungera alldeles utmärkt om man har en mindre miljö med ett fåtal servrar.
Man behöver planera igenom hur man ska hantera generationer av backuper, vart datat ska finnas fysiskt o,s.v men för att spara pengar så fungerar den tillräckligt väl.
För att backa upp en Windows 2008 Server finns en del extra saker att tänka på dock som hur man får med sig System State.

För större miljöer ska man dock fundera närmare på t.ex. BackupEXec eller t.ex. Netbackup, Legato, Tivoli TSM eller Evaults lösningar. De stora lösningarna är dock mer komplexa att sätta upp och kräver ofta en backup konsult för implemenation och planering.

Serverhaveri och restore med Windows Server Backup

Nyligen hade jag ett serverhaveri hos ett företag som ringde mig för hjälp och kunden hade använt den inbyggda Windows Server Backup på 2008 R2.
Det som hände var att servern dog på grund av ett hårdvarufeli i RAID kontrollern.
Jag bytte RAID kort, satte upp nya diskar i en ny array med RAID 5 som det var innan.

Jag startade om servern med en Windows Server 2008 R2 Server DVD, såg den nyskapade volymen helt normalt och jag såg också den USB-enhet där backuperna söker efter säkerhetskopior.
Det konstiga var att varje gång jag försökte göra en återställning fick jag ett felmeddelande om att “Ingen disk kunde hittas för systemåterställningar“.

Jag försökte 5-6 gånger med samma resultat tills jag slutligen började läsa lite noggrannare vad det faktiskt stod på skärmen och insåg att USB-enheten som hade använts för säkerhetskopiering sattes som en primär enhet av Windows Server Backup.

Jag löste det genom att starta om servern utan USB-disken inkopplad, bootade upp med Windows 2008 R2 DVD och anslöt USB-disken när jag valde “Reparera mitt system”. Fungerade som förväntat. Inga fel och återställningen lyckades. Servern gick upp som den skulel och användarna kunde börja jobba igen.

Några tips

Några andra tips för dig som ska återställa en server från USB disk är att du kanske vill ta en titt på vilka enheter det är som du verkligen vill återställa. Risken är at du haft en USB-disk ansluten, tagit med den i backupen men den är inte inkopplad under återställningen och då kommer det misslyckas.
Du måste alltså manuellt exkludera alla enheter som inte finns fysiskt inkopplade i servern vid återställningen.

Kom också ihåg att koppla ur USB-enheten där du lagrat säkerhetskopiorna efter en återställning, eftersom servern kommer att försöka starta från den om det är vad du har lagt in i din server BIOS.

Personligen brukar jag alltid sätta servrar på att starta från RAID kortet och ändra manuellt i BIOS för de gånger jag behöver starta på USB.
Det är helt enkelt för lätt hänt att man glömmer en USB sticka i servern och då blir det trassligt vid uppstart nästa gång man lagt på Windows Updates.

Kontakta mig om ni vill ha hjälp sätta upp en enkel lösning med Windows Server Backup eller ha hjälp med backupanalys

.